Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Opplasting av videoopptak til Mine studier

For å laste opp en video til timeplanen, må du gå inn på websidene til Vortex i administrator modus. Alle lærere kan i utgangspunktet administrere våre undervisningsfilmer, så man må bevege seg med forsiktiget i alt som ligger der.
Lenken er tung og vanskelig, og den må håndredigeres, men heldigvis er strukturen regulær. Bruk lenken nedenfor som utgangspunkt:

https://www-adm.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED1100/v20-1/forelesningsvideoer/?vrtx=admin

med representerer programmet. Andre aktuelle på med.fak. er helseadm, helsefag, inthealth, ipsy, isv, nutri.
MED1100 er emnenavnet. Erstatt det med emnet du underviser i (på medisin MED1100, MED2200, MED3300, MED4400, MED4500R, MED5600, MED5700, MED6800)
v20-1 er semesternavnet og terminnnumeret. Emner som strekker seg over et helt år, har 2 terminer, og man må vite om det er den første eller siste terminen man underviser i. Dersom emnet bare går over ett semester, blir betegnelsen bare semesternavnet, f.eks. v20.

Du kommer så til Weblogin siden for UiO. Oppgi UiO brukernavn og passord og klikk på Login.

Du kommer inn i mappen med forelesningsvideoer i emnet. Klikk på Last opp fil

Klikk på Bla igjennom og finn deretter fram til videoen du har laget (typisk under C:\Users\ditt_brukernavn\Documents\Zoom\dato_klokkeslett_og_noe_mer). Klikk Open og deretter Last opp.

Når filen er lastet opp, må du gjøre den om til en forelesningsvideo. Klikk først på filnavnet.

og deretter på Rediger.

Sett tittel til noe informativt og klikk på Bytt til forelesningsvideo.

Rull deretter ned til bunnen av skjermen, velg undervisningstimen videoen skal knyttes til og klikk på Lagre.

Gå til toppen av skjermen, klikk på Slutt å administrere.

Klikk på navnet ditt øverst til høyre på websiden og velg Logg ut fra menyen.
Videoen er nå synlig for studentene i Mine studier.