Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Opplasting av forelesningsopptak til Mine studier

Denne oppskriften kan brukes av lærere i medisinstudiet til å laste opp Zoom forelesningsopptak i Mine studier.
Lærere i BM-studiene må bruke en mer komplisert framgangsmåte for å laste opp Zoom forelesningsopptak. Den er beskrevet her.

Gå til websiden for fagpersoner https://tp.uio.no/timeplan/timeplan.php?type=staff.

Det kan være at du først kommer til Weblogin-siden for UiO. Oppgi da UiO brukernavn og passord og klikk på Login.

Bla deg fram til eller oppgi den den aktuelle uken og klikk på Semestertimeplan.

Hvis du peker i Fagperson-feltet vil knappen Rediger dukke opp. Klikk på den.

Klikk på Last opp/administrer under Ressurser kun for inneværende semester hvis du vil laste opp et opptak som bare skal gjelde for dette semesteret, eller under Faste ressurser hvis du vil at opptaket skal følge med til timeplanen for senere semestre.

Klikk på Choose file i vinduet som dukker opp, bla deg fram til videofilen som typisk heter zoom_0.mp4 og ligger på C:\Users\ditt_brukernavn\Documents\Zoom\dato_klokkeslett_og_noe_mer), klikk på Open og på Last opp.

Zoom lager også noen andre filer som normalt IKKE skal lastes opp: audio_only.m4a, playback.m3u.
Dersom chat-funksjonen er brukt i løpet av forelesningen, er samtalen lagret i filen chat.txt. Chat.txt skal av personvernhensyn IKKE lastes opp.
Slett alle opptaksfilene fra PCen din når du har forsikret deg om at opptaket er vel på plass i timeplanen.

Når opplastingen er ferdig bør du bytte tittel på opptaket til noe mer meningsfullt. Klikk på Rediger tittel, endre tittelen til noe meningsfullt, men påse at den avsluttes med .mp4. Klikk på Lagre, deretter på OK

Avslutt med å klikke på Lagre og vis

Klikk på Logg ut

Opptak ser slik ut i timeplanen til studentene. Det kan ta tid før det dukker opp her - så la det gå en stund og frisk eventuelt opp bildet.