Stilling, leie og bevegelighet

Fra JournalWiki
Revisjon per 2. feb. 2016 kl. 10:08 av Andrejh (diskusjon | bidrag)

Gå til: navigasjon, søk
Normalt øye med normal dybde på forkammeret med synlig cornearefleks, irisrefleks og linserefleks. Bildet er tatt ved bruk av spaltelys som blant annet brukes for framstilling av grunt forkammer, eller lysvei som ses ved iridocyklitter

Denne nettsiden gir en oversikt over undersøkelsesfunn som kan gjøres ved øyeundersøkelse av stillingm leie og bevegelighet. Dette er ikke en komplett oversikt over potensielle funn ved undersøkelse, men er ment å reflektere de vanligste funnene som medisinstudenter og allmennleger vil treffe i studiet og videre praksis.

Det gis ved hvert funn en kort beskrivelse av hva som kan sees av funn på bildet, og en kort omtale av hvilke sykdommer som er assosiert med funnet. På enkelte funn gis det også en omtale av etiologi og patogenese til funnet hos pasienten bilde(ne) er tatt av. Det gis ingen forslag til behandling på denne siden.

Bildene er i hovedsak tatt av pasienter ved Øyeavdelingen ved Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus (OUS) våren 2016, eller hentet fra engelske nettsider etter innhenting av tillatelse for gjenbruk.

Denne siden er laget av medisinstudentene Asad Ali og Andreas J. Haugerud, som en del av en prosjektoppgave ved medisinstudiet i Oslo med øyelege/lektor Sigrid A. de Rodez Benavent og øyelege/førsteamanuensis Jon K. Slettedal som veiledere.

For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se Øyeundersøkelse.

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC)

Adies pupille

Adies pupille er benevnelsen på en pupille der du ser en anisokori ved normal inspeksjon. Ved direkte lysstimulering har den dilaterte pupillen nedsatt lysreaksjon, mens den andre pupillen har normal indirekte reaksjon på lys. Ved test av nærstilling (konvergens) har begge øynene normal innstillingsbevegelse med kontraksjon av pupillen. Adies pupille utgjør Adies syndrom sammen med to andre karakteristiske funn som er svekkede senerefleker og unormal svetting. Adies pupille er også kjent som en tonisk pupille.

Anisokori

Anisokori
Anisokori er funnet av pupiller med forskjellig diameter. Normalt tillater man opptil 1mm forskjell som fysiologisk variasjon.

Anomalier i øyets leie

Blow-out fraktur

Blowoutfraktur [1]

Blow-out-frakturer kan forekomme ved traumatiske hendelser mot øyet. Spesielt gulvet i orbita er svært tynt og kan gi etter for økt trykk. Ved en fraktur får man endoftalmus og av og til blikkpareser. En fryktet komplikasjon er inneklemming av m. rectus inferior (se bildet), der man parese for oppadblikk.

Eksoftalmus

Pas 13 Eksoftalmusforfra.jpg Pas 13 Eksoftalmus sidebilde.jpg

Eksoftalmus, også kjent som proptose, er en tilstand der øyet/selve bulbus er fremskutt og står lengre ut enn normalt. Tilstanden kan skyldes en rekke ulike sykdommer. Hos denne pasienten sitter patologien kun i høyre orbita, i motsetning til f.eks pasienter med Graves sykdom, der man kan se eksoftalmus på begge sider.

Endoftalmus

(Bilde kommer) Endoftalmus er når øyet ligger mer innsunket i orbita enn normalt. Merk at man også bruker begrepet om pasienter med Horners syndrom, der øvre øyelokk henger litt og dermed gir inntrykk av at en endoftalmus foreligger.


Argyll-Robertson pupille

(forklare denne, lenke opp til annen side eller video)

Horners syndrom

Miose

Miotisk pupille
Eksempel på miotisk pupille. Pupillen er miotisk grunnet sterk belysning mot kontralateral mydriatisk pupille.

Mydriasis

Mydriatisk pupille
Eksempel på mydriatisk pupille. Pupillen er dilatert med tropikamid 0,5% løsning.

Nevroretinitt (Macular star)

Nystagmus

Rotatorisk

Vertikal

Horistontal

Pareser

Abducensparese

Oculomotoriusparese

Trochlearisparese

Relativ afferent pupilledefekt

Strabisme

Latent

(Her vil vi ha video med positive uncover-tester) Skjult skjeling (også kjent som latent strabisme, latent skjeling og heterofori)

Eksofori

Esofori

Manifest

(Her vil vi ha video med positive cover-tester)

Esotropi

Eksotropi

Tonisk pupille

En tonisk pupille er dilatert og ensidig med treg reaksjon på lys, men har dog normal reaksjon på nærstilling )konvergens. Det ses anisokori ved normal inspeksjon. Ved direkte lysstimulering er den dilarterte pupillen lysstiv, mens den andre pupillen har normal indirekte reaksjon på lys. Ved test av nærstilling (konvergens) har begge øynene normal innstillingsbevegelse med kontraksjon av pupillen. Også kjent som Adies pupille. (stimulere selv)

Unormal nærstilling

Unormal nærstilling vil si manglende evne til konvergering, som innebærer manglende evne til instilling av synskarphet til objekter som er nærmere øynene våre enn 5 meter. Ven normal rekasjon på nærstilling skal øyeaksene beveges mot midtstilling og pupillene kontrahere (bli miotiske).

Ordforklaringer

Referanser

  1. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 01.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 10. feb. 2016 kl. 12:00 (UTC)