Sternum

Fra JournalWiki
Revisjon per 10. aug. 2009 kl. 20:16 av Johanyw (diskusjon)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk
Sternum ((Henry Gray, 1918)
Sternum (brystbenet) er en hul, tredelt knokkel som ligger ventralt i thoraxveggen, og er feste til alle ribbenene (costae) samt kragebenet (clavicula).

Sternum er delt i tre deler: manubrium sterni, corpus sterni og processus xiphoideus. Angulus sterni (norsk: sternalvinkelen) er vinkelen som dannes av synchondrosen mellom manubrium og corpus sterni; denne fungerer også som overflateanatomisk projeksjon av tracheabifurkaturens posisjon, samt 2. ribben festes i høyde med angulus sterni.

Sternum kan brukes for å ta beinmargsprøver.