Ukategoriserte sider

Gå til: navigasjon, søk

Nedenfor vises opptil 468 resulter i området #1 til #468.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ACB
 2. ARDS
 3. Abdomen
 4. Abdominale hernier
 5. Abrasio
 6. Abscess
 7. Aftøse ulcerasjoner
 8. Aksessorisk brystvev
 9. Aksessoriske respirasjonsmuskler
 10. Akutt
 11. Akutt abdomen
 12. Akutt betennelse
 13. Akutt lungesvikt
 14. Allergi
 15. Amaurose
 16. Amblyopi
 17. Analgetika
 18. Anamnese ved øre-nese-halsproblemstillinger
 19. Anatomi og basiskunnskap om øret
 20. Andreas Jørlo Haugerud
 21. Anemi
 22. Angina
 23. Anoreksi
 24. Antacida
 25. Anteroposteriore diameter
 26. Aortokoronar bypassoperasjon
 27. Appendisitt
 28. Arrbrokk
 29. Arteriovenøse kryssninger
 30. Arytmi
 31. Asad Ali
 32. Ascites
 33. Aspirasjonspneumoni
 34. Asterixis
 35. Astigmatisme
 36. Astma
 37. Asystoli
 38. Atelektase
 39. Atopi
 40. Atrieflimmer
 41. Auskultasjon
 42. Auskultasjon av lunge
 43. BT
 44. Basalsekresjon
 45. Beta2-agonist
 46. Betennelse
 47. Bilyder
 48. Binokulært utfall
 49. Biokulært utfall
 50. Blodtrykk
 51. Brillekasse
 52. Bronkial blåst
 53. Bronkie
 54. Bronkiektasi
 55. Bronkiole
 56. Bronkodilatorer
 57. Brysthulen
 58. Brystkassen
 59. Brystsmerter
 60. CEA
 61. CRP
 62. Cancer pulmones
 63. Caput medusa
 64. Cavum oris
 65. Chylothorax
 66. Cirrhose
 67. Clubbing
 68. Corneaødem
 69. Costa
 70. Costafraktur
 71. Costalbue
 72. Courvoisiers lov
 73. Crohns sykdom
 74. Crohns sykdom/Quiz
 75. Cyanose
 76. Cystisk fibrose
 77. Defekasjon
 78. Dempet perkusjonslyd
 79. Dempning
 80. Dermatom
 81. Deskvamasjon
 82. Desmarres' hake
 83. Diabetes
 84. Diafragmaparese
 85. Diastolen
 86. Divertikkel
 87. Douglasabscess
 88. Dupuytrens kontraktur
 89. Dyp venetrombose
 90. Dysfagi
 91. Dysphagia
 92. Dyspné
 93. Efflorescens
 94. Ekkymose
 95. Eksantem
 96. Eksaserbasjon
 97. Ekskoriasjon
 98. Eksoftalmometer
 99. Ekspektorat
 100. Ekspirasjon
 101. Ekspiriet
 102. Ekstrasystoli
 103. Eksudat
 104. Ekte krupp
 105. Emesis
 106. Emfysem
 107. Empyem
 108. Epiglottis
 109. Epiglottitt
 110. Erythema nodosum
 111. FEV1
 112. FEV1 FVC
 113. FVC
 114. Fargesyn
 115. Fauces
 116. Feces
 117. Femoralhernie
 118. Fetor
 119. Fetor hepaticus
 120. Flail chest
 121. Flatulens
 122. Fluktuasjon
 123. Fluoresceinfarging
 124. Foetor
 125. Foetor hepaticus
 126. Fordøyelseskanalen
 127. Forlenget ekspirium
 128. Forsert ekspirasjon
 129. Forside
 130. Foveolarefleks
 131. Fremmedlyder
 132. Fuglebryst
 133. Fundoskop
 134. Føtor
 135. Føtor hepaticus
 136. Galleblærebetennelse
 137. Gastrointestinaltractus
 138. Gastroøsofageal refluks
 139. Generelle ødemer
 140. Glasgow Coma Scale
 141. Glossitt
 142. Gnidningslyder
 143. Granulomatus betennelse
 144. Granulomatøs betennelse
 145. Granulomer
 146. Gynekomasti
 147. Haematemesis
 148. Haematokhezia
 149. Halitosis
 150. Halsbetennelse
 151. Halsvenestuvning
 152. Hardt eksudat
 153. Hematemese
 154. Hematokesi
 155. Hemianopsi
 156. Hemithorax
 157. Hemofec
 158. Hemoglobin
 159. Hemoroider
 160. Hemothorax
 161. Hepatisk encefalopati
 162. Hepatisk flap
 163. Hernie
 164. Hippokratiske fingre
 165. Hjerteanamnese
 166. Hjertedempning
 167. Hjertesvikt
 168. Hjertetoner
 169. Hodepine
 170. Hoste
 171. Hovedside
 172. Hudundersøkelse
 173. Hyperinflaterte lunger
 174. Hyperkapni
 175. Hypermetropi
 176. Hyperplasi
 177. Hyperpné
 178. Hypersonor
 179. Hypersonor perkusjonslyd
 180. Hypertensjon
 181. Hypertrofi
 182. Hyperventilasjon
 183. Hypoventilasjon
 184. Høyt blodtrykk
 185. Ictus cordis
 186. Ikke-småcellet lungekreft
 187. Ikterus
 188. Ileus
 189. Immunglobulin
 190. Immunglobuliner
 191. Immunoglobuliner
 192. Infarkter
 193. Infeksjon
 194. Infestasjon
 195. Inflammasjon
 196. Inflammatorisk tarmsykdom
 197. Inguinalhernie
 198. Innkomstjournal/innhold
 199. Inspirasjon
 200. Inspiriet
 201. Intrakranielt trykk
 202. Intraokulær blødning
 203. Intraokulært trykk
 204. Iskemi
 205. Jon K. Slettedal
 206. KOLS
 207. Kakeksi
 208. Kammervæsken
 209. Kardialgi
 210. Kemose
 211. Klinisk abdominal overflateanatomi
 212. Klinisk undersøkelse av øret
 213. Knatrelyder
 214. Koilonyki
 215. Kolecystitt
 216. Kolikk
 217. Komplementsystemet
 218. Konduktivt hørselstap
 219. Konjunktiva
 220. Konsolidering
 221. Kornea
 222. Kronisk betennelse
 223. Kronisk bronkitt
 224. Kronisk obstruktiv lungesykdom
 225. Krupp
 226. Krysningsfenomener
 227. Kvadrantanopsi
 228. Kvalme
 229. Lamina mucosa
 230. Laryngitt
 231. Latent skjeling
 232. Lenkebibliotek:Anestesiologi
 233. Lenkebibliotek:Anestesiologi/Blodgassanalyse
 234. Lenkebibliotek:Anestesiologi/Venekanyle
 235. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer
 236. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Anamneseopptak ved hjertesykdommer
 237. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Auskultasjon av hjertelyder
 238. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Hjerte-lunge-redning
 239. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Huskeregler
 240. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer
 241. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Måling av blodtrykk
 242. Lenkebibliotek:Hovedside
 243. Lenkebibliotek:Øre-nese-halssykdommer
 244. Lenkebibliotek diskusjon:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer
 245. Leppepusting
 246. Leptomeningene
 247. Leukonyki
 248. Linseluksasjon
 249. Lungeanamnese
 250. Lungebetennelse
 251. Lungeemboli
 252. Lungeembolisme
 253. Lungegrenser
 254. Lungeinfarkt
 255. Lungeinfiltrat
 256. Lungekreft
 257. Lungene
 258. Lungestuvning
 259. Lungeødem
 260. Lymfeknute
 261. Lymfom
 262. Lyskebrokk
 263. Makula
 264. Makulaødem
 265. Mallory-Weiss-syndromet
 266. Manifest skjeling
 267. McBurneys punkt
 268. Meckels divertikkel
 269. Mediastinitt
 270. Mediastinum
 271. Melena
 272. Meningitt
 273. Mikroaneurisme
 274. Monokulært utfall
 275. Mors
 276. Mucus
 277. Murphys tegn
 278. Mydiatrikum
 279. Mykt eksudat
 280. Myopi
 281. NYHA-klassifikasjon
 282. Naturlige funksjoner/Seksualfunksjon
 283. Negative symptomer
 284. Netthinnen
 285. Netthinnnen
 286. Nevrologi
 287. Normal respirasjonslyd
 288. Obstruktive lungesykdommer
 289. Odynofagi
 290. Odynophagia
 291. Oftalmoskopi
 292. Oppkast
 293. Opportunistisk infeksjon
 294. Opsonin
 295. Orienterende nevrologisk undersøkelse
 296. Ortopedisk undersøkelse
 297. Ortopné
 298. Overflatisk respirasjon
 299. PEF
 300. Palmart erythem
 301. Palpasjon
 302. Pankreatoduodenektomi
 303. Papille
 304. Papilleekskavasjon
 305. Perifer cyanose
 306. Peripapillært
 307. Peritonitt
 308. Perkusjonslyder
 309. Pes carinatum
 310. Pes excavatum
 311. Petekkier
 312. Pharynx
 313. Pipelyder
 314. Pleura
 315. Pleuradren
 316. Pleuraempyem
 317. Pleural effusjon
 318. Pleuravæske
 319. Pleuritt
 320. Pleurocentese
 321. Pleurodese
 322. Pneumocystis jirovecii
 323. Pneumoni
 324. Pneumonitt
 325. Pneumothorax
 326. Portahypertensjon
 327. Precordium
 328. Presipitater
 329. Primærefflorescenser
 330. Prostatisme
 331. Pruritus
 332. Psoriasis
 333. Pulm
 334. Pulmonal
 335. Pulmonal hypertensjon
 336. Pulmones
 337. Pulsdeficit
 338. Pupillarplanet
 339. Purulent
 340. Puss
 341. Pustebesvær
 342. Quiz:Fremmedlegeme i øyet
 343. Quiz:Hovedside
 344. Quiz:Spinalpunksjon/klinisk
 345. Quiz:Spinalpunksjon/klinisk/fasit
 346. Quiz:Spinalpunksjon/teknisk
 347. Refluks
 348. Respirasjonsfrekvens
 349. Respirasjonslyd
 350. Respiratoriske inndragninger
 351. Restriktive lungesykdommer
 352. Retina
 353. Retinale blødninger
 354. Retrobulbær resistens
 355. Ribbensbrudd
 356. Richters hernie
 357. Rytmeforstyrrelser
 358. Rød refleks
 359. Røyking
 360. SIRS
 361. Sarkoidose
 362. Sclera
 363. Seboreisk eksem
 364. Sensorisk hørselstap
 365. Sentral cyanose
 366. Sepsis
 367. Sigrid A. de Rodez Benavent
 368. Skjelling
 369. Skotomer
 370. Slim
 371. Slimhinne
 372. Slimlyder
 373. Slippømhet
 374. Smertestillende legemidler
 375. Småcellet lungekreft
 376. Sonor
 377. Spidernævus
 378. Spinalpunksjon/barn-del1
 379. Spinalpunksjon/barn-del2
 380. Spinalpunksjon/barn-del3
 381. Spirometri
 382. Spontanpneumothorax
 383. Stafylokokker
 384. Status oculorum
 385. Steatoré
 386. Sternum
 387. Stokes krage
 388. Stomatitis
 389. Stomatitt
 390. Stomi
 391. Straksallergi
 392. Streptokokker
 393. Stria
 394. Striae
 395. Stridor
 396. Subakutt
 397. Subkapsulær katarakt
 398. Subkonjunktival blødning
 399. Subkutant emfysem
 400. Supplerende undersøkelser av øret
 401. Svekket respirasjonslyd
 402. Synstavle
 403. Systolen
 404. Systolisk
 405. Tachypnea
 406. Tachypné
 407. Takypné
 408. Teleangiektasi
 409. Tensjonspneumothorax
 410. Thorax
 411. Thoraxdren
 412. Thoraxvegg
 413. Thymus
 414. Tonisk pupille
 415. Torakocentese
 416. Torakotomi
 417. Trakeitt
 418. Traktbryst
 419. Transudat
 420. Traume
 421. Troisiers tegn
 422. Trokar
 423. Trombocytopeni
 424. Trommestikkefingre
 425. Tropikamid
 426. Trykkpneumothorax
 427. Tungpust
 428. Tymom
 429. Tympanittisk
 430. Tåreflod
 431. Tønnebryst
 432. Ulcerøs kolitt
 433. Ulcus duodeni
 434. Ulcus pepticum
 435. Ulcus ventriculi
 436. Undersøkelse av barn
 437. Undersøkelse av collum
 438. Undersøkelse av corneasensibilitet
 439. Undersøkelse av gange
 440. Undersøkelse av hjernenervene
 441. Undersøkelse av psykiatrisk pasient
 442. Undersøkelse av øre, nese og hals
 443. Undersøkelse ved infeksjonssykdommer
 444. Urglassnegl
 445. Urinveiskateter
 446. Utslett
 447. Uveitt
 448. Venestuvning
 449. Ventilasjon
 450. Ventilasjonsfrekvens
 451. Ventilpneumothorax
 452. Ventralhernie
 453. Vesikulær respirasjonslyd
 454. Virchows glandel
 455. Visus
 456. Whipple
 457. Whipples triade
 458. Widget:Nettskjema
 459. Widget:Nettskjema-statistikk
 460. Widget:Video
 461. Widget:YouTube
 462. Wiki
 463. Ødem
 464. Øre
 465. Øsofageal refluks
 466. Øye: Visus, synsfelt og refraksjonering
 467. Øyeundersøkelse/Anamnese
 468. ”Cat-scrach”-test

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)