Ukategoriserte sider

Gå til: navigasjon, søk

Nedenfor vises opptil 250 resulter i området #1 til #250.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ACB
 2. ARDS
 3. Abdomen
 4. Abdominale hernier
 5. Abrasio
 6. Abscess
 7. Aftøse ulcerasjoner
 8. Aksessorisk brystvev
 9. Aksessoriske respirasjonsmuskler
 10. Akutt
 11. Akutt abdomen
 12. Akutt betennelse
 13. Akutt lungesvikt
 14. Allergi
 15. Amaurose
 16. Amblyopi
 17. Analgetika
 18. Anamnese ved øre-nese-halsproblemstillinger
 19. Anatomi og basiskunnskap om øret
 20. Andreas Jørlo Haugerud
 21. Anemi
 22. Angina
 23. Anoreksi
 24. Antacida
 25. Anteroposteriore diameter
 26. Aortokoronar bypassoperasjon
 27. Appendisitt
 28. Arrbrokk
 29. Arteriovenøse kryssninger
 30. Arytmi
 31. Asad Ali
 32. Ascites
 33. Aspirasjonspneumoni
 34. Asterixis
 35. Astigmatisme
 36. Astma
 37. Asystoli
 38. Atelektase
 39. Atopi
 40. Atrieflimmer
 41. Auskultasjon
 42. Auskultasjon av lunge
 43. BT
 44. Basalsekresjon
 45. Beta2-agonist
 46. Betennelse
 47. Bilyder
 48. Binokulært utfall
 49. Biokulært utfall
 50. Blodtrykk
 51. Brillekasse
 52. Bronkial blåst
 53. Bronkie
 54. Bronkiektasi
 55. Bronkiole
 56. Bronkodilatorer
 57. Brysthulen
 58. Brystkassen
 59. Brystsmerter
 60. CEA
 61. CRP
 62. Cancer pulmones
 63. Caput medusa
 64. Cavum oris
 65. Chylothorax
 66. Cirrhose
 67. Clubbing
 68. Corneaødem
 69. Costa
 70. Costafraktur
 71. Costalbue
 72. Courvoisiers lov
 73. Crohns sykdom
 74. Crohns sykdom/Quiz
 75. Cyanose
 76. Cystisk fibrose
 77. Defekasjon
 78. Dempet perkusjonslyd
 79. Dempning
 80. Dermatom
 81. Deskvamasjon
 82. Desmarres' hake
 83. Diabetes
 84. Diafragmaparese
 85. Diastolen
 86. Divertikkel
 87. Douglasabscess
 88. Dupuytrens kontraktur
 89. Dyp venetrombose
 90. Dysfagi
 91. Dysphagia
 92. Dyspné
 93. Efflorescens
 94. Ekkymose
 95. Eksantem
 96. Eksaserbasjon
 97. Ekskoriasjon
 98. Eksoftalmometer
 99. Ekspektorat
 100. Ekspirasjon
 101. Ekspiriet
 102. Ekstrasystoli
 103. Eksudat
 104. Ekte krupp
 105. Emesis
 106. Emfysem
 107. Empyem
 108. Epiglottis
 109. Epiglottitt
 110. Erythema nodosum
 111. FEV1
 112. FEV1 FVC
 113. FVC
 114. Fargesyn
 115. Fauces
 116. Feces
 117. Femoralhernie
 118. Fetor
 119. Fetor hepaticus
 120. Flail chest
 121. Flatulens
 122. Fluktuasjon
 123. Fluoresceinfarging
 124. Foetor
 125. Foetor hepaticus
 126. Fordøyelseskanalen
 127. Forlenget ekspirium
 128. Forsert ekspirasjon
 129. Forside
 130. Foveolarefleks
 131. Fremmedlyder
 132. Fuglebryst
 133. Fundoskop
 134. Føtor
 135. Føtor hepaticus
 136. Galleblærebetennelse
 137. Gastrointestinaltractus
 138. Gastroøsofageal refluks
 139. Generelle ødemer
 140. Glasgow Coma Scale
 141. Glossitt
 142. Gnidningslyder
 143. Granulomatus betennelse
 144. Granulomatøs betennelse
 145. Granulomer
 146. Gynekomasti
 147. Haematemesis
 148. Haematokhezia
 149. Halitosis
 150. Halsbetennelse
 151. Halsvenestuvning
 152. Hardt eksudat
 153. Hematemese
 154. Hematokesi
 155. Hemianopsi
 156. Hemithorax
 157. Hemofec
 158. Hemoglobin
 159. Hemoroider
 160. Hemothorax
 161. Hepatisk encefalopati
 162. Hepatisk flap
 163. Hernie
 164. Hippokratiske fingre
 165. Hjerteanamnese
 166. Hjertedempning
 167. Hjertesvikt
 168. Hjertetoner
 169. Hodepine
 170. Hoste
 171. Hovedside
 172. Hudundersøkelse
 173. Hyperinflaterte lunger
 174. Hyperkapni
 175. Hypermetropi
 176. Hyperplasi
 177. Hyperpné
 178. Hypersonor
 179. Hypersonor perkusjonslyd
 180. Hypertensjon
 181. Hypertrofi
 182. Hyperventilasjon
 183. Hypoventilasjon
 184. Høyt blodtrykk
 185. Ictus cordis
 186. Ikke-småcellet lungekreft
 187. Ikterus
 188. Ileus
 189. Immunglobulin
 190. Immunglobuliner
 191. Immunoglobuliner
 192. Infarkter
 193. Infeksjon
 194. Infestasjon
 195. Inflammasjon
 196. Inflammatorisk tarmsykdom
 197. Inguinalhernie
 198. Innkomstjournal/innhold
 199. Inspirasjon
 200. Inspiriet
 201. Intrakranielt trykk
 202. Intraokulær blødning
 203. Intraokulært trykk
 204. Iskemi
 205. Jon K. Slettedal
 206. KOLS
 207. Kakeksi
 208. Kammervæsken
 209. Kardialgi
 210. Kemose
 211. Klinisk abdominal overflateanatomi
 212. Klinisk undersøkelse av øret
 213. Knatrelyder
 214. Koilonyki
 215. Kolecystitt
 216. Kolikk
 217. Komplementsystemet
 218. Konduktivt hørselstap
 219. Konjunktiva
 220. Konsolidering
 221. Kornea
 222. Kronisk betennelse
 223. Kronisk bronkitt
 224. Kronisk obstruktiv lungesykdom
 225. Krupp
 226. Krysningsfenomener
 227. Kvadrantanopsi
 228. Kvalme
 229. Lamina mucosa
 230. Laryngitt
 231. Latent skjeling
 232. Lenkebibliotek:Anestesiologi
 233. Lenkebibliotek:Anestesiologi/Blodgassanalyse
 234. Lenkebibliotek:Anestesiologi/Venekanyle
 235. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer
 236. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Anamneseopptak ved hjertesykdommer
 237. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Auskultasjon av hjertelyder
 238. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Hjerte-lunge-redning
 239. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Huskeregler
 240. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer
 241. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Måling av blodtrykk
 242. Lenkebibliotek:Hovedside
 243. Lenkebibliotek:Øre-nese-halssykdommer
 244. Lenkebibliotek diskusjon:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer
 245. Leppepusting
 246. Leptomeningene
 247. Leukonyki
 248. Linseluksasjon
 249. Lungeanamnese
 250. Lungebetennelse

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)