MediaWiki:Sidebar

Fra JournalWiki
Revisjon per 13. feb. 2014 kl. 12:41 av Arne (diskusjon)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk
  • Introduksjon
    • Grunnleggende propedeutikk|Grunnleggende propedeutikk
  • Standardjournal
    • Formalia|Formalia
    • Anamnese|Anamnese
    • Status presens|Status presens
    • Resymé, vurdering og tiltak|Resymé, vurdering og tiltak
  • Spesialjournal
    • Klinisk undersøkelse i allmennpraksis|Allmennpraksis
    • Undersøkelse av barn|Barn
    • Geriatrisk undersøkelse|Geriatri
    • Gynekologisk undersøkelse|GU
    • Hudundersøkelse|Hud
    • Undersøkelse ved infeksjonssykdommer|Infeksjoner
    • Nevrologisk undersøkelse|Nevro
    • Obstetrisk undersøkelse|Obstetrikk
    • Onkologisk undersøkelse|Onkologi
    • Ortopedisk undersøkelse|Ortopedi
    • Psykiatrisk undersøkelse|Psykiatri
    • Revmatologisk undersøkelse|Revma
    • Undersøkelse av øre, nese og hals|Øre-nese-hals
    • Øyeundersøkelse|Øye
  • Legens verktøy
    •  :Kategori:Supplerende undersøkelser|Supplerende undersøkelser
    •  :Kategori:Praktiske prosedyrer|Praktiske prosedyrer
  • Lenkebibliotek
    • Lenkebibliotek:Hovedside|Hovedside
    • Lenkebibliotek:Hjertesykdommer|Hjertesykdommer
  • SEARCH
  • navigation
    • mainpage|mainpage
    • portal-url|portal
    • recentchanges-url|recentchanges
    • helppage|help