Forskjell mellom versjoner av «Konjunktiva og sklera»

Fra JournalWiki
Gå til: navigasjon, søk
(Pterygeum)
Linje 61: Linje 61:
  
 
== Pterygeum ==
 
== Pterygeum ==
(Legges også inn under kornea)
+
[[File:Pas16Pterygium.jpg|thumb|400px||left|Pterygium]] Fortykkelse av konjunktiva som vokser inn på hornhinnen. Pterygium er ofte relatert til soleksponering, men det er også genetiske komponenter som kan bidra til utviklingen.
Fortykkelse av konjunktiva som vokser inn på hornhinnen.  
+
  
 
== Skleral injeksjon==
 
== Skleral injeksjon==

Revisjonen fra 27. jan. 2016 kl. 11:19

Normalt øye med normal dybde på forkammeret med synlig cornearefleks, irisrefleks og linserefleks. Bildet er tatt ved bruk av spaltelys som blant annet brukes for framstilling av grunt forkammer, eller lysvei som ses ved iridocyklitter

Denne nettsiden gir en oversikt over undersøkelsesfunn som kan gjøres ved øyeundersøkelse av konjunktiva og sklera. Dette er ikke en komplett oversikt over potensielle funn ved undersøkelse, men er ment å reflektere de vanligste funnene som medisinstudenter og allmennleger vil treffe i studiet og videre praksis.

Det gis ved hvert funn en kort beskrivelse av hva som kan sees av funn på bildet, og en kort omtale av hvilke sykdommer som er assosiert med funnet. På enkelte funn gis det også en omtale av etiologi og patogenese til funnet hos pasienten bilde(ne) er tatt av. Det gis ingen forslag til behandling på denne siden.

Bildene er i hovedsak tatt av pasienter ved Øyeavdelingen ved Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus (OUS) våren 2016, eller hentet fra engelske nettsider etter innhenting av tillatelse for gjenbruk.
Denne siden er laget av medisinstudentene Asad Ali og Andreas J. Haugerud, som en del av en prosjektoppgave ved medisinstudiet i Oslo med øyelege/lektor Sigrid A. de Rodez Benavent og øyelege/førsteamanuensis Jon K. Slettedal som veiledere.

For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se Øyeundersøkelse.

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC)

Blandingsinjeksjon

En blandingsinjeksjon innebærer samforekomst av en ciliær og konjunktival injeksjon samtidig. Kan eksempelvis ses ved keratitter. Den røde fargen som ses på øynene skyldes dilatasjon (injeksjon) av blodkar i nærheten av limbus corneae (overgangen mellom hornhinnen og senehinnen) og i kunjunktiva.

Injisert øye (blandingsinjeksjon) med et sentralt infiltrat som dekker over halve cornea. Resten av cornea er ødematøs. I tillegg et hypopyon i forkammeret 2 mm nedad. Med et slikt utseende på infiltratet er en bakteriell keratitt sannsynlig diagnose. I dette tilfelle var det en pseudomonas keratitt


Chemose

Pas2subkonj.jpgChemose.jpg

Chemose er konjunktivalt ødem og kan ses ved mange forskjellige tilstander. Hos pasienten på bilde til venstre ser vi en postoperativ total okkluderende hyfema og chemotisk subkonjunktivalblødning. På bilde til høyre ser vi chemose, hevelse i øyelokk og insjisert konjunktiva.


Episkleritt

Episkleritt.jpg [1]

Episkleritt er en betennelse av episklera, som er hinnen som omkranser senehinnen (sklera) til øyet. Episkleritt kommer til uttrykk som en klump på episclera med rødhet/hevelse rundt som er fritt bevegelig mot underlaget, uten ledsagende synsproblematikk. Pasienter kan dog være plaget av tåreflod og ømhet på øyet. Diagnosen stilles basert på anamnese og funn. Bilde viser episkleritt, bemerk avgrenset rødhet sentralisert rundt nodulus.Ikterus

Gulsott (ikterus) er en gulfarging av sklera og skyldes opphopning av bilirubin (nedbrytningsprodukt av hemoglobin) i kroppen. Vi skiller primært mellom prehepatisk, hepatisk og posthepatiske årsaker til ikterus.

Prehepatisk ikterus vil innebære at årsaken til gulsotten skyldes forhold før omdannelsen i leveren (økt nedbrytning av røde blodceller). Hepatisk ikterus kommer derimot av nedsatt evne til nedbryting av bilirubin i leveren (kan ses ved forskjellige leversykdommer). Posthepatisk ikterus skyldes blokkering av galleveiene, eksempelvis grunnet gallestein eller kreftforandringer.

Konjunktival injeksjon

En injeksjon (dilatasjon) av blodkar i kunjunktiva, ses eksempelvis ved konjunktivitter.

Konjunktivitter

Konjunktivitt er en betennelse av konjunktiva og kalles på folkemunn øyekatarr. De vanligste symptomene er grusfølelse, svie/irritasjon, tørre øyne, kløe (ved allergisk betinget), lysskyhet, gjenklistrede øyne og røde øyne. Undersøkelsesfunn som er assosiert tilstanden er røde øyne (injeksjon), sekresjon, chemose, blødninger

Bakteriell konjunktivitt

Viral konjunktivitt

Follikulær konjunktivitt

Follikler ved konjunktivitter tyder på virusbetinget konjuktivitt eller klamydia indisert tilstand. Det vi ser er en ruglete slimhinne.

Papillær konjunktivitt

Papillær konjunktivitt.jpg [2]


Papiller ses ofte ved allergisk konjunktvitt eller fremmedlegme indiserte tilstander grunnet irritasjon. Papillene er noe større enn foliklene.

Pinguecula

Degenerasjon av konjunktiva som medfører gulaktig fortykkelse som ses i nærheten av limbus cornea. [3]

Pterygeum

Pterygium
Fortykkelse av konjunktiva som vokser inn på hornhinnen. Pterygium er ofte relatert til soleksponering, men det er også genetiske komponenter som kan bidra til utviklingen.

Skleral injeksjon

Ved sklerale injeksjoner ser vi avgrenset rødhet, lokalisert til en enkelt sektor på øye. Rød fargen som observeres skyldes injeksjon av karene på sklera. Ses ved episkleritt og skleritt.

Skleritt

Skleritt er en inflammasjon av sklera. Hovedsymptomene er smerte, lysskyhet og rennede øyne. Ses ofte som ledd i systemsykdom og kan resultere i komplett synstap.

Fremre skleritt

Ildrødt segment i sklera (skleral injeksjon). Assosiert med systemsykdommer som revmatisk artritt, SLE og Wegeners granulomatose med flere. [4]

Bakre skleritt

Inflammasjonen er lokalisert til bak Ora Serrata og kan være assosiert med anre øyesykdommer som iridocyklitter.

Subkonjunktivalblødning

Subkonjunktivalblødning vil si blodansamling (hematom dannelse) under konjunktiva. Det kan være flere årsaker som traumer, infeksjoner eller spontane blødninger relatert til økt blødningstendens hos en pasient.

Pas2subkonj.jpg


Ordforklaringer

Referanser

  1. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 24/01-2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
  2. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 24/01-2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
  3. Wikipedia contributors, "Pinguecula," Wikipedia, The Free Encyclopedia Pinguecula sitert 24/01-16.
  4. Reza, D. Clinical manifestations and diagnosis of scleritis I: UpToDate, Trobe J (Ed), UpToDate. Sitert 24/01-16.

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 10. feb. 2016 kl. 12:00 (UTC)