Forskjell mellom versjoner av «Fremre segment og iris»

Fra JournalWiki
Gå til: navigasjon, søk
(Albinisme)
(Aniridi)
Linje 31: Linje 31:
 
[[Fil:Aniridi1.jpg|400px|thumb|Aniridi <ref name=Aniridi> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/Congen-Aniridia/index.htm http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 19/1-2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref> ]]  
 
[[Fil:Aniridi1.jpg|400px|thumb|Aniridi <ref name=Aniridi> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/Congen-Aniridia/index.htm http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 19/1-2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref> ]]  
  
Aniridi er en medfødt sykdom der man delvis eller helt mangler iris. I tillegg til at synet er påvirket har man har økt risiko for å utvikle både grønn og grå stær. <ref> Store Norske Leksikon [https://snl.no/aniridi http://www.snl.no] sitert 19/1-2016. </ref>
+
Aniridi er en medfødt sykdom der man delvis eller helt mangler iris. I tillegg til at synet er påvirket har man økt risiko for å utvikle både grønn og grå stær. <ref> Store Norske Leksikon [https://snl.no/aniridi http://www.snl.no] sitert 19/1-2016. </ref>
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
 
'''[[#top|Toppen av siden]] | [[#Liste over funn|Øyefunn]] | [[Øyeundersøkelse|Undersøkelsesveileder Øye]] | [http://meddev.uio.no/elaring/fag/oyesykdommer/index.shtml Øyeportalen]'''
 
'''[[#top|Toppen av siden]] | [[#Liste over funn|Øyefunn]] | [[Øyeundersøkelse|Undersøkelsesveileder Øye]] | [http://meddev.uio.no/elaring/fag/oyesykdommer/index.shtml Øyeportalen]'''

Revisjonen fra 7. mar. 2016 kl. 18:33

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Normalt øye med normal dybde på forkammeret med synlig cornearefleks, irisrefleks og linserefleks. Bildet er tatt ved bruk av spaltelys som blant annet brukes for framstilling av grunt forkammer, eller lysvei som ses ved iridocyklitter

Denne nettsiden gir en oversikt over undersøkelsesfunn som kan gjøres ved øyeundersøkelse av fremre segment og iris. Dette er ikke en komplett oversikt over potensielle funn ved undersøkelse, men er ment å reflektere de vanligste funnene som medisinstudenter og allmennleger vil treffe i studiet og videre praksis.

Det gis ved hvert funn en kort beskrivelse av hva som kan sees av funn på bildet, og en kort omtale av hvilke sykdommer som er assosiert med funnet. På enkelte funn gis det også en omtale av etiologi og patogenese til funnet hos pasienten bilde(ne) er tatt av. Det gis ingen forslag til behandling på denne siden.

Bildene er i hovedsak tatt av pasienter ved Øyeavdelingen ved Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus (OUS) våren 2016, eller hentet fra engelske nettsider etter innhenting av tillatelse for gjenbruk.

Denne siden er laget av medisinstudentene Asad Ali og Andreas J. Haugerud, som en del av en prosjektoppgave ved medisinstudiet i Oslo med øyelege/lektor Sigrid A. de Rodez Benavent og øyelege/førsteamanuensis Jon K. Slettedal som veiledere.

For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se Øyeundersøkelse.


-Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC)
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Albinisme

Albinisme [1]

Albinisme kommer av manglende produksjon av melanin som skyldes forskjellige typer enzymatiske feil, og hyppigst rammer feilen omdannelsen av tyrosin til melanin. Vanlige funn ved øyeundersøkelse hos pasienter med albinisme er nedsatt pigmentering av iris og pigmentepitelet til retina, gjennomsiktig iris, nystagmus, synsvekkelse grunnet hypoplasi av fovea, samt lysømfintlighet. [2]. Andre funn hos pasienter med albinisme er hvitlig/lyserød hudfarge, gult/hvitt hår og rødlige gjenskinn i pupillen. Den rødlige fargen kommer fra refleksjon av kar i choroidea (årehinnen i øyet). [3]
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Aniridi

Aniridi [4]

Aniridi er en medfødt sykdom der man delvis eller helt mangler iris. I tillegg til at synet er påvirket har man økt risiko for å utvikle både grønn og grå stær. [5]
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Ciliær injeksjon

Pas3ciliaerinj.jpg
Pas3injeksjonred.jpg

Ciliær injeksjon er et funn man vanligvis forbinder med iridocyklitt, og kan ofte skyldes en autoimmun reaksjon. Noen av pasientene som har episodevis iridocyklitt har samtidig Bekhterevs sykdom. Andre har en ren øyesykdom. Spesielt keratitt kan gi kraftig ciliær injeksjon. [6]Den aktuelle pasienten på bildet har en kraftig epiteldefekt på korneas nedre del (skjules av nedre øyelokk).
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Colobom

Colobom[7]

Colobom er en medfødt spaltedannelse i øyet, pga. mangelfull lukning av øyeblæren i fosterstadiet. Kan omfatte choroidea og/eller iris. Iriscolobom kan også være en følge av øyeoperasjoner.[8] Iriscolobomet er for det meste kun kosmetisk skjemmende for pasienten.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Grunt forkammer

Fil:Grunt forkammer
Grunt forkammer


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Heterokromi

Eldre kvinne med heterokromi, irisdefekter og hornhinnelinser.

Heterokromi er et funn som kan sees som normalvariasjon eller i forbindelse med sykdom. [9] Pasienter med Horners syndrom kan over tid utvikle heterokromi grunnet depigmentering av iris, for eksempel trykk her
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Hyfema

Pas2subkonj.jpg
Hyfema1.jpg

[10] Hyfema er blod i forkammeret, camera anterior og sees hyppig i forbindelse med øyeskader eller kirurgi. Pasienten til venstre har postoperativt fått en totalt okkluderende hyfema, mens pasienten til høyre har hyfema i form av et blodspeil mellom kl 3 og 9 i forkammeret.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Hypopyon

Hypopyon.jpg Hypopyon2.jpg

[11] [12] Hypopyon er en ansamling av puss (hvite blodceller) i forkammeret. Sees i forbindelser med penetrerende øyeskader, men også ved inflammatoriske tilstander, som iridocyklitt. [13] Bildet til venstre viser en pasient med en stor pussansamling, bildet er tatt gjennom spaltelampe. Pasienten til høyre har en traumatisk endoftalmitt, men bare en liten ansamling puss på ca 1mm i dybden. Merk samtidig injeksjon.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Iridotomi

Irisdefekt kl 6, etter tidligere iridotomi
Iridotomi er et kirurgisk inngrep der man lager et hull i iris for å lette trykket ved vinkelblokkglaukom.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Iris bombé

Iris bombé.jpg
Iris bombé dybdebilde.jpg

[14] [14] Iris bombé er en tilstand der iris fysisk trykkes fremover mot bakre del av hornhinnen. Årsaken er at sammenvoksninger (synekier) mellom iris og fremre del av linsen skaper et drenasjehinder for kammervannet. Når kammervannet ikke lenger kan bevege seg fra bakre til fremre kammer presser det iris fremover. Venstre bilde viser tydelig tegn til synekier, ved at pupilleåpningen er uregelmessig. Høyre bilde viser hvordan man ved spaltelys kan få frem hvor grunt forkammeret er ved iris bombé. [14]
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Iris rubeose

Lysstiv semidilatert pupille med iris rubeose.

Rubeosis iridis (lat.), rødfarging av iris, spesielt i den sentrale delen rundt pupillen (jmf bilder). Tilstanden skyldes nydannede blodkar grunnet iskemi og sees oftest sekundært til netthinnesykdom forårsaket f.eks diabetes mellitus eller annen sykdom i netthinnens kar, f.eks. trombose i øyets sentralvene. Ikke sjelden vil tilstanden utvikles videre til neovaskulært glaukom. [15]
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Lysvei

Bilde som viser lysvei, bermerk de små partiklene som ses som tegn på celler i forkammeret

Lysvei er fenomenet som oppstår når man belyser forkammeret med eksempelvis spaltelampe eller spaltelyset på oftalmoskopet, og ser at væsken i forkammeret fanger noe av dette lyset. Lysvei kan man for eksempel se ved uveitt, der hvite blodceller og presipitater danner et medium som lyset kan forplante seg i.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Synekier

Syneki.jpg Syneki2.jpg

[16] [16] Synekier er sammenvoksninger. I øyefaget skiller man mellom fremre og bakre synekier, der fremre syneki er sammenvoksning mellom kornea og iris, og bakre syneki er sammenvoksning mellom iris og fremre del av linsen. Bakre synekier sees gjerne hos pasienter som har gjennomgått flere episoder med iridosyklitt (regnbuehinnebetennelse). Fremre synekier sees gjerne i forbindelse med traumer mot øynene og perforasjon av kornea. [17] Bildene viser en pasient med typiske bakre synekier. Merk at pasienten har blitt dilatert, og at dette gjør at synekiene blir svært synlige.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Liste over funn

Klikk på en av lenkene under for å se vanlige funn i det aktuelle anatomiske segmentet. Under hver kategori finner du en oversikt over hvilke funn som presenteres.

Øyets omgivelser og orbita


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Kornea


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Konjunktiva og sklera


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Fremre segment og iris


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Stilling, leie og bevegelighet


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Linsen og glasslegemet


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Papillen og retina


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Tumores


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Ordforklaringer


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Referanser

 1. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 19/1-2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 2. Lewis RA. Oculocutaneous Albinism Type 1. 2000 Jan 19 [Oppdatert 16.03.2013]. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2016. Tilgjengelig fra: GeneReviews sitert 19/1-2016.
 3. Store Norske Leksikon, Albinisme http://www.snl.no sitert 19/1-2016.
 4. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 19/1-2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 5. Store Norske Leksikon http://www.snl.no sitert 19/1-2016.
 6. Store Norske Leksikon http://www.snl.no sitert 19/1-2016.
 7. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 15/01-16. Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 8. Store Norske Leksikon http://www.snl.no sitert innsett_dato.
 9. Store Norske Leksikon [https://sml.snl.no/heterokromi http://www.snl.no
 10. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 19/1-2016. Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 11. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 15/01-16. Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 12. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 19/01-16. Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 13. Store Norske Leksikon http://www.snl.no sitert 9/1-2016
 14. 14,0 14,1 14,2 EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 15/01-16. Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 15. Store Medisinske Leksikon http://www.sml.snl.no sitert 19/1-2016.
 16. 16,0 16,1 EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 15/01-16. Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 17. Store Medisinske Leksikon http://www.sml.snl.no


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 10. feb. 2016 kl. 12:00 (UTC)
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen