Problemstilling

Fra JournalWiki
Gå til: navigasjon, søk

Problemstilling er overskriften på første avsnitt under anamnesedelen av innkomstjournalen.

Her beskrives med én setning hvorfor pasienten er innlagt, hva som er planen med innleggelsen og under hvilke omstendigheter pasienten innlegges (for eksempel om pasienten legges inn som øyeblikkelig hjelp eller elektivt).

Dette korte avsnittet fungerer dels som en begrunnelse for hvorfor det (virkelig) var nødvendig å legge inn pasienten, og dels som en veldig komprimert redegjørelse for innleggelsesgrunnen.

Eksempel

Selv om innleggelsesdiagnosen er "pneumoni", kunne det vært tilstrekkelig å behandle ambulant med peroralt antibiotikum. Hvis innleggelse virkelig ble vurdert nødvendig, kunne det under avsnittet "Problemstilling" f.eks. begrunnes på denne måten:

78 år gammel mann med akutt lungebetennelse og påvirket allmenntilstand, innlegges for intravenøs medikamentell behandling.