Primærefflorescenser

Fra JournalWiki
Gå til: navigasjon, søk

Efflorescens: hudforandring, i vid forstand

Liste over primærefflorescenser

Makel En flat, ikke palpabel fargeforandring i huden. Eks: fregner.

Papel < 5 mm i diameter, elevert forandring. Eks: verruca

Nodulus > 5 mm i diameter, elevert forandring. Eks: dermatofibrom.

Plakk Papler og noduli konfluerer og danner en palpabel, platålignende elevasjon av huden.. Kan inndeles i små plakk (<3 cm i diameter) og større plakk (>3 cm)

Vesikkel < 5 mm i diameter, væskefylt blemme. Fylt med klar væske. Eks: herpes simplex.

Bulla> 5 mm i diameter, væskefylt blemme. Fylt med klar væske. Eks: bulløs pemfigoid.

Pustel Pussfylt blemme. Eks: impetigo, akne.

Urtica En transitorisk, sterk kløende, nedtrykkbar papel eller plakk med dermalt ødem. På dansk: kvaddel. Eks: elveblest.


Kilde: Braun-Falco, Bolognia

Oversikten benyttes i studentundervisningen ved UiO. Takk til Petter Gjersvik for tillatelse til gjenbruk på JournalWiki.