Pneumocystis jirovecii

Fra JournalWiki
Gå til: navigasjon, søk

Pneumocystis jirovecii (tidligere kalt Pneumocystis carinii) er en bakterie som kan gi opportunistisk pneumoni (Pneumocystis-pneumoni, forkortet PCP) hos immunsvekkede pasienter, f.eks. hos HIV-infiserte.