MediaWiki:Sidebar

Fra JournalWiki
Gå til: navigasjon, søk
 • Introduksjon
  • Grunnleggende propedeutikk|Grunnleggende propedeutikk
 • Standardjournal
  • Formalia|Formalia
  • Anamnese|Anamnese
  • Status presens|Status presens
  • Resymé, vurdering og tiltak|Resymé, vurdering og tiltak
 • Spesialjournal
  • Klinisk undersøkelse i allmennpraksis|Allmennpraksis
  • Undersøkelse av barn|Barn
  • Geriatrisk undersøkelse|Geriatri
  • Gynekologisk undersøkelse|GU
  • Hudundersøkelse|Hud
  • Undersøkelse ved infeksjonssykdommer|Infeksjoner
  • Nevrologisk undersøkelse|Nevro
  • Obstetrisk undersøkelse|Obstetrikk
  • Onkologisk undersøkelse|Onkologi
  • Ortopedisk undersøkelse|Ortopedi
  • Psykiatrisk undersøkelse|Psykiatri
  • Revmatologisk undersøkelse|Revma
  • Undersøkelse av øre, nese og hals|Øre-nese-hals
  • Øyeundersøkelse|Øye
 • Legens verktøy
  •  :Kategori:Supplerende undersøkelser|Supplerende undersøkelser
  •  :Kategori:Praktiske prosedyrer|Praktiske prosedyrer
 • Lenkebibliotek
  • Lenkebibliotek:Hovedside|Hovedside
  • Lenkebibliotek:Hjertesykdommer|Hjertesykdommer
 • SEARCH
 • navigation
  • mainpage|mainpage
  • portal-url|portal
  • recentchanges-url|recentchanges
  • helppage|help