Kolecystitt

Fra JournalWiki
Gå til: navigasjon, søk

Kolecystitt: Inflammasjon i galleblæren (galleblærebetennelse).

Symptomer

Pasienter med kolecystitt har oftest smerter i øvre høyre side av abdomen med utstråling til rygg og/eller bak høyre skulder. Det kan være ledsagende oppkast, og pasientene har gjerne feber.

Funn ved undersøkelse

Ved klinisk undersøkelse kan det være ømt å palpere under høyre ribbensbue. Supplerende undersøkelser er CRP, som ofte er forhøyet, samt leverfunksjonsprøver og amylase for å utelukke pankreatitt (gallestein som okkluderer ductus pancreaticus). Aktuelle bildeundersøkelser er ultralyd eller CT av lever og galleveier. Det kan også være aktuelt å utføre MRCP og/eller ERCP. Sistnevnte gir mulighet for innleggelse av stent eller utførelse av papillotomi (dersom en sten har kilt seg fast i papilla duodeni major).

Ultralydundersøkelsen kan ved kolecystitt vise steiner i galleblæren, fortykket galleblærevegg og omkringliggende væske som tegn på inflammasjon, samt ev. dilatasjon av galleblæren.