- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Medisinsk pedagogikk

Svar.medisin.ntnu.no - Clicker

På http://svar.medisin.ntnu.no/admin kan man raskt og enkelt opprette et "rapid response system" for å innhente svar fra studenter som deltar på forelesning. Spørsmålene må være av typen MCQ med inntil 5 svaralternativer. Studentene kan bruke egne smarttelefoner, nettbrett eller PCer til å svare på spørsmålene. Studenter logger seg inn på http://svar.medisin.ntnu.no, mens foreleser logger seg inn på http://svar.medisin.ntnu.no/admin. Du finner en instruksjonsvideo med flere opplysninger på nettsidene.

E-læringsressursen er utviklet ved: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kontakt: borge.lillebo@ntnu.no

Til kurset