- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Bryst- og endokrinkirurgi

Tyreoidea

Læringsutbytte: Gir en systematisk oversikt over utredning og behandling av tyreoideasykdommer.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok, men kan også brukes isolert. Den består hovedsakelig av tekst med figurer samt to kasuistikker og en quiz.
Brukes i: Undervisning i tyreoideasykdommer (endokrinologi/indremedisin) i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: j.p.berg@medisin.uio.no

Til kurset

Klinisk brystundersøkelse

Dette e-læringsprogrammet er et supplement til undervisningen og beskriver hvordan en klinisk brystundersøkelse bør gjøres.
Læringsutbytte: E-læringsprogrammet bidrar til å lære riktig undersøkelsesteknikk av bryst og regionale glandelstasjoner. De vanligste kliniske funn ved brystkreft blir gjennomgått.
Pedagogikk: Ressursen brukes best som et supplement til forelesninger og smågruppeundervisning.
Brukes i: Undervisning om bryst for medisinstudenter.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: ekurs-bryst-endokrin@medisin.uio.no

Til kurset