- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Øyesykdommer

Øyeportalen

Læringsutbytte: Bidrag til å undersøke, beskrive, diagnostisere og behandle øyesykdommer.
Pedagogikk: Supplement til lærebøker, forelesninger, klinikker, kurs i undersøkelsesteknikk og kliniske smågrupper. Ressursene er tilpasset pensum i øyesykdommer. Det er lagt vekt på innlæring av ord og begreper, presentasjon av kliniske funn, systematisk undersøkelsesteknikk inkludert video av de vanlige praktiske prosedyrer. Virtuelle pasienter skal bedre klinisk resonnement og øke innsikt.
Brukes i: Ressursene er tilpasset medisinstudiets 7. semester (modul 4) ved Universitetet i Oslo. Kan også benyttes av norske studenter i utlandet, utenlandske leger som vil arbeide i Norge eller annet helsepersonell.
Forkunnskap: Medisinsk basalkunnskap.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: j.k.slettedal@medisin.uio.no

Til kurset