- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Barnekirurgi

Pediatric Portal

Pediatric Portal er en strukturert, omfattende samling av lenker til elæringsressurser om barnesykdommer. Ressursene er både egenproduserte og eksterne.
Læringsutbytte: Bidrag til å lære faget barnesykdommer, med særlig vekting mot undersøkelsesmetoder og prosedyrer.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i barnesykdommer, og som supplement til forelesninger, gruppeundervisning og praksisundervisning. Noen av lenkene i ressursen byr på interaktiv animasjon/simulering. Undersøkelser og noen prosedyrer er vist ved videosekvenser som er ment ¨å styrke og supplere den praktiske undervisningen.
Brukes i: Undervisning i barnesykdommer i medisinstudiet i Oslo. Fordi denne undervisningen foregår på engelsk (utvekslingstermin ved UiO), er det store flertallet av ressursene engelsk-språklige.
Forkunnskaper: Medisinsk basalkunnskap

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: t.w.r.hansen@medisin.uio.no

Til kurset