- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Psykiatri

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

Kurset retter seg mot leger og psykologer i primærhelsetjenesten. Kurset kan også være nyttig for medisin og psykologi-studenter.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: egil.haga@medisin.uio.no

Til kurset

Det psykiatriske intervju

Videoer av psykiatriske intervjuer

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: jangutt@medisin.uio.no

Til kurset

Psykodynamisk orientert samtaleterapi

Videoer av psykodynamisk orientert samtaleterapi

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: jangutt@medisin.uio.no

Til kurset