- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Propedeutikk

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Veiledning i journalopptak for legestudenter

JournalWiki er en interaktiv elæringsressurs i journalopptak og klinisk undersøkelsesmetodikk (propedeutikk). Den gir innføring i grunnleggende anamneseopptak og undersøkelse (status presens), med hyperlenker til artikler, bilder, videoer, ordforklaringer og (etter hvert) quizer. Målgruppen er norske legestudenter i inn- og utland, først og fremst tidlig i studiet. Men det er også veiledninger i undersøkelsesteknikk for mer viderekomne, for eksempel nevrologisk undersøkelse og prosedyrer som spinalpunksjon, samt tilsvarende videregående temaer innenfor andre fagområder (hvorav noen er under utvikling).
Fagområder: Indremedisin - Kirurgi, ortopedi -Allmennmedisin - Nevrologi - Øyesykdommer - Øre-nese-hals - Hudsykdommer (dermatologi) - Pediatri (journalopptak og undersøkelse av barn, spedbarn og nyfødte) - Psykiatri - Revmatologi.
JournalWiki inkluderer også basal innføring i supplerende undersøkelser som klinikeren må kunne tolke selvstendig i forbindelse med den kliniske undersøkelsen: Radiologi (røntgen, CT, MR, PET-CT, ultralyd, scintigrafi m.m.) - Klinisk biokjemi (tolkning av blodprøver i ulike settinger) - Mikroskopi (urin, blodutstryk m.m.) - Spirometri - EKG - m.m.
Arbeidet med JournalWiki har vært ledet av Arne Westgaard ved Ferdighetssenteret på Rikshospitalet. Til nå har bidragsytere vært studenter, stipendiater, klinikere, professorer og datateknikere ved UiO. Bidragsytere fra andre fakulteter ønskes velkomne. Studenter som har gode medisinske kunnskaper og over-gjennomsnittlige dataferdigheter kan få utføre semesteroppgave eller arbeide mot betaling for videreutvikling av læringsressursen.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: j.b.guttulsrud@medisin.uio.no

Til kurset