- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Patologi

Patologi

I Patologi undervises om sykdommenes patogenese og deres kliniske uttrykk. Undervisningen omfatter forelesninger, seminarer, klinikker, team-basert læring og kurs. E-læringsessursene er for det meste egenproduserte, men de inneholder også et kurs i ikke-neoplastisk nyrepatologi utviklet ved Universitetet i Bergen.
Læringsutbytte: sidene viser e-læringsressurser til støtte for undervisningen som gis. De inneholder eksempler og beskrivelser av sykdomstilstander som studenten skal kunne gjenkjenne.
Pedagogikk: nettsidene inneholder digitale kurssnitt, bilder av syke organer vist under makrodemonstrasjoner og videoer som viser systematisk undersøkelse av og funn i syke organer.
Brukes i: digitale kurssnitt er ment å brukes både i undervisningen (mikrokurs) og som selvstudium, og de er derfor bygget opp i to former: undervisningskasus og testkasus. Bilder av makropreparater og videoer kan brukes til selvstudium og til repetisjon.
Forkunnskaper: tema undervist i Modul 1 og 2 ved Medisinstudiet, Universitetet i Oslo
Ekstra tilbud for spesielt interesserte
Sidene inneholder også pekere til to kurs utviklet for studenter spesielt interesserte i nyresykdommer og benyttes på helt frivillig basis. Foreløpig inneholder systemet snitt til patologikurs ved UiO (i.n.farstad@medisin.uio.no) og UiB (sabine.maria.leh@helse-bergen.no)

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen

Kontakt: i.n.farstad@medisin.uio.no

Til kurset