- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Onkologi

Radiologi

En samling av bilder fra radiologiske undersøkelser, der det foreligger bekrivelse av undersøkelsene, beskrivelse av funn og diskusjoner om undersøkelsenes plass i utredningen av forskjellige sykdommer.

Læringsutbytte: Finne frem til riktig billedutredning av pasienter med varierende symptomer og sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.

Pedagogikk: Nyttig både i radiologiundervisningen og som supplement til den kliniske undervisningen. Supplement til lærebok i radiologi. Forelesninger, målsetninger for undervisningen og opplegget for gruppeundervisningen finnes forøvrig tilgjengelig på www.radiologi.net.

Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i Modul 3 og 8. Billedmateriell i forelesninger er hentet ut fra databasen.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: n.e.klow@medisin.uio.no

Til kurset

Nutrition and Cancer Biology

Learning outcome: To describe:
Molecular and cellular mechanisms underlying the process of carcinogenesis.
DNA damage, DNA repair, mutation, chromosome damage: biomarkers on the road to cancer.
Recent advances in cancer research: critical reading of the literature.
Pedagogics: The resource is intended as a supplement to textbooks, lectures and exercises in order to obtain the learning outcome. The resource contains a few interactive exercises.
Used in: The programme of professional study in clinical nutrition at the University of Oslo.
Prerequisite knowledge: To take full advantage of the resource, knowledge equivalent to 120 credits in basic medical sciences is recommended.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset

Nutrition and Cancer Epidemiology

Learning outcome: To describe:
Nutrition and cancer: the evidence from epidemiology.
Incidence rates and mortality of cancer, trends over time and geographic differences
Pedagogics: The resource is intended as a supplement to textbooks, lectures and exercises in order to obtain the learning outcome. The resource contains a few interactive exercises.
Used in: The programme of professional study in clinical nutrition at the University of Oslo.
Prerequisite knowledge: To take full advantage of the resource, knowledge equivalent to 120 credits in basic medical sciences is recommended.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset