- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Nyresykdommer

Nyresykdommer

Elæringsressursen er bygd rundt kasuistikker på grunnlag av symptomdiagnoser for å tilnærme seg nyrenes fysiologi og patofysiologi. Programmet er ment som et supplement til ordinær undervisning og lærebøker.
Læringsutbytte: Bidra til å kunne resonnere og forstå kliniske og biokjemiske forstyrrelser som opptrer ved sykdomsprosesser i nyrenes strukturer.
Pedagogikk: Ressursen benytter bilder, tekster, animasjoner og interaktive kasuistikker ("virtuelle pasienter"). Den lenker fagstoff fra basalfag, parakliniske fag og nyremedisin sammen i en stor læringsmatrise.Kasuistikkene dekker dog ikke det komplette nyremedisinske sykdomsspektrum og må brukes sammen med lærebøker i nyremedisin.
Brukes i: undervisning av medisinstudenter ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: b.e.waldum-grevbo@medisin.uio.no

Til kurset