- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering

Ledelse i helsetjenesten

Læringsutbytte: Etter dette kurset skal du kunne beskrive lederes funksjoner og oppgaver på ulike nivåer i helsevesenet, beskrive ledelsesmessige utfordringer knyttet til kvalitetsforbedring og endring i organisasjoner, kunne forklare hva som kjennetegner velfungerende og dårlig fungerende grupper/team og reflektere over ulike lederstiler og egne styrker og svakheter som leder og deltaker i grupper/team. Pedagogikk: Videofilmer med forklaring av teori og intervjuer med ledere, med ledsagende tekst og oppgaver. Kan brukes frittstående. Brukes i: Undervisningen i ledelse i faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) på medisinstudiet i Oslo. Forkunnskap: Ingen spesiell forkunnskap kreves.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: jan.frich@medisin.uio.no

Til kurset