- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Klinisk biokjemi

Klinisk biokjemi ved nyresykdommer

Dette e-læringsprogrammet er et supplement til undervisningen og inneholder bilder og animasjoner som belyser nyrenes normale struktur og funksjon samt nyresykdommenes patogenese, diagnostikk og behandling.
Læringsutbytte: E-læringsprogrammet bidrar til å lære riktig bruk og tolkning av biokjemiske analyser i blod og urin ved nyresykdommer. Det skal også bidra til forståelse av normal nyrefysiologi og patofysiologiske mekanismer ved nyresykdommer.
Pedagogikk: Ressursen brukes best som et supplement til lærebøker i klinisk biokjemi, fysiologi og nyresykdommer samt forelesninger og gruppeundervisning. Ressursen kan benyttes som kasuistikker hvor det er lenket til utdypende informasjon om klinisk biokjemiske analyser og animasjoner som viser normal fysiologi og sykdomsmekanismer.
Brukes i: Undervisning i klinisk biokjemi og nyresykdommer i medisinstudiet.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: j.p.berg@medisin.uio.no

Til kurset