- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Anatomi

Bevegelsesapparatet

E-læringsressursen om bevegelsesapparatet er ment som et supplement til den kliniske undervisningen om bevegelsesapparatet for medisinstudenter. På disse sidene vil man både kunne lese og se bilder og videoer som demonstrerer hvordan man undersøker de ulike leddene. I tillegg finner man utfyllende informasjon om både traumer og sykdommer i bevegelsesapparatet.
Sidene ble utarbeidet av fire medisinstudenter (Jill Gunnel Bruaset, Trine Lise Kristoffersen, Trine Lise Svinningen Strand og Ida Kristin Haugen) i samarbeid med professor Lars Engebretsen (ortopedi), Niels Gunnar Juel (fysikalsk medisin), Eric Rinvik (anatomi) og Tore K. Kvien (revmatologi).

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: lars.engebretsen@medisin.uio.no

Til kurset

Histologi

Disse sidene inneholder alle kurssnitt tilhørende undervisningen i histologi for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. Odontologi- og ernæringsstudenter på 2.- til 4. semester vil også ha nytte av disse undervisningssidene da kursene på disse semestrene er felles.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: f.p.reinholt@medisin.uio.no

Til kurset