- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Immunologi

Basal immunologi

Læringsutbytte: Forstå grunnleggende immunologiske begreper og mekanismer. Fundament for klinisk immunologi og immunhematologi.
Pedagogisk profil: Systematisk gjennomgang av basal immunologi hvor man i løpet av 7 forelesningsvideoer går fra det enkle til det kompliserte. Bør derfor starte med 1. forelesning og ende med 7. forelesning. Ren kunnskapsformidling uten interaksjon eller selvtesting. Benyttes med fordel sammen med lærebok i immunologi. Kan også benyttes frittstående.
Brukes i: Basalfagsundervisningen i medisinstudiet i Oslo.
Forkunnskaper: Bør ha kunnskap innen cellebiologi. Noe kunnskap innen anatomi, fysiologi og biokjemi vil være en fordel.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: bjarne.bogen@medisin.uio.no

Til kurset

Immunglimt - blogg om immunologi

Denne bloggen er tenkt som et underholdende og inspirerende supplement til ordinær undervisning i immunologi. Den er åpent tilgjengelig og blir lest og kommentert også av pasienter og andre som er interessert i immunologi.
Læringsutbytte: Gi en lettfattelig introduksjon til ulike sentrale begreper og fenomener innen immunologi.
Pedagogikk: Frittstående kunnskapskilde ment for inspirasjon. Den vil ikke kunne erstatte lærebok og forelesninger.
Brukes i: Ressursen er ikke knyttet til et spesielt studieprogram og vil være nyttig både for studenter og ferdig utdannete leger.
Forkunnskap: Ingen spesielle.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.spurkland@medisin.uio.no

Til kurset