- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Hudsykdommer og venerologi

Prosedyrer i hudfaget

E-læringsressursen til faget hud- og veneriske sykdommer er ment som et supplement til smågruppeundervisningen for medisinstudenter i 6. semester. På disse sidene finner du oppdaterte beskrivelser for flere diagnostiske og terapeutiske prosedyrer.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: t.l.berents@medisin.uio.no

Til kurset

Sexually transmitted infections

Objectives This e-learning program aims to enable participants to develop their theoretical knowledge and clinical skills in identifying signs and symptoms of sexually transmitted infections. A good sexual anamnesis and clinical examination including microscopy is crucial in order to establish a correct presumptive diagnosis and provide syndromic treatment. The course should also increase awareness of the needs of different patient groups, and in particular groups with high risk sexual behavior. Apart from serological tests, HIV and hepatitis is not included.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: harald.moi@medisin.uio.no

Til kurset