- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Fysiologi

Hjertemekanikk

Læringsutbytte: Forstå normal hjertemekanikk på et nivå for nyutdannete leger.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i sirkulasjonsfysiologi, men kan med litt forkunnskap studeres isolert. Ressursen er en interaktiv animasjon/simulering.
Brukes i: Undervisning i normal sirkulasjonsfysiologi og klinisk hjertemedisin i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

Nevrofysiologi

Nevrofysiologi

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

Hjertemekanikk Wiggers diagram

Læringsutbytte: Forstå normal hjertemekanikk på et nivå for nyutdannete leger. Diagrammet viser trykk- og volumendringene på venstre side av hjertet gjennom en hjertesyklus.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i sirkulasjonsfysiologi, men kan med litt forkunnskap studeres isolert. Ressursen er en interaktiv animasjon/simulering.
Brukes i: Undervisning i normal sirkulasjonsfysiologi og klinisk hjertemedisin i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

Nyrefysiologi

Nyrefysiologien søker å forklare hvordan nyrene utfører sine oppgaver i organismen, basert på anatomiske bygningstrekk og på fysiske, kjemiske og molekylærbiologiske mekanismer.
Dette e-læringsprogrammet er ment som et supplement til ordinær undervisning og som repetisjon.
Læringsutbytte: Bidrag til forståelse av grunnleggende fysiologiske mekanismer i nyrene samt repetisjon av hovedpunkter i lærebøkene.
Pedagogikk: Ressursen utfyller animasjoner og kliniske kasus i e-læringsprogrammet «Nyrer». Tekstene er ikke utformet for å brukes alene, men sammen med lærebøker i fysiologi.
Brukes i: Undervisning i nyrefysiologi i medisin-, odontologi- og ernæringsfysiologistudiene ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: elaring-fysiologi@medisin.uio.no

Til kurset