- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læring for helseutdanning


Velkommen til samlingen av e-læring for helseutdanning ved

Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Oversikt over alle e-læringsressursene finner du i menyen til venstre

Dersom du vil delta i eller har forslag til elæringsprosjekt kan du kontakte
UiB: Harald Wiker, Harald.wiker@gades.uib.no
UiO: Per Grøttum, per@medisin.uio.no
NTNU: Børge Lillebo, borge.lillebo@gmail.com
UiT: Anita Iversen, anita.iversen@uit.no