Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Velkommen til Mimisbrunnr

Mimisbrunnr = Mimis brønn var kilden til visdom i norrøn mytologi, og vi håper vår utgave av Mimisbrunnr blir en kilde til visdom for deg. Det er et enkelt quiz-system som trekker tilfeldig ett til tre flervalgsspørsmål fra en database og presenterer de på din mobiltelefon hver dag på et tidspunkt du velger selv. Du får en SMS fra UIO-MED når ny quiz er klar. Kombinasjonen av få spørsmål av gangen og gjentakelse hver dag vil teoretisk gi god læring. De aller fleste spørsmålene har lærerike tilbakemeldinger som vi også tror vil øke utbyttet. Foreløpig er det bare spørsmål fra ortopedi i systemet, men dersom det viser seg nyttig, vil vi utvide det.

Den tekniske løsningen er helt nyutviklet. Vi har kjørt den i test en god stund både på iPhone med iOS og Samsung med Android, men når brukere med mange ulike mobilløsninger og vaner tar programmet i bruk, må vi nok regne med en del feil. Dersom du får problemer, beskriv de så detaljert du kan på en mail til per@medisin.uio.no og oppgi også mobilnmummeret ditt, så skal vi se hva vi kan gjøre.

Nedenfor følger informasjon om installasjon både under iOS (iPhone) og Android og om konfigureringen (som er svært enkelt). Vi anbefaler at du lar programmet gå i bakgrunnen på telefonen så lenge du har tenkt å delta i quizen, og ikke kaster det ut unødig.

Lykke til!

Installasjon og avinstallasjon – iPhone (iOS v. 12.4)

Installasjon:

Det finnes p.t. ingen oppdateringsfunksjon. Gammel app må først fjernes – se nedenfor.

Appen hentes som en vanlig webside fra

https://meddev-sec.uio.no/elaring/mimisbrunnr

Den legges så til Hjem-skjerm som en app ved å

Avinstallasjon:

Dersom du har startet (konfigurert) en quiz, må du stoppe den før du avinstallerer programmet - se nederst under Konfigurering.

Installasjon og avinstallasjon – Android (v. 9)

Installasjon:

Det finnes p.t. ingen oppdateringsfunksjon. Gammel app må først fjernes – se nedenfor.

Appen hentes som en vanlig webside i (NB!) Chrome fra

https://meddev-sec.uio.no/elaring/mimisbrunnr

Den legges så til Hjem-skjerm som en app ved å

Avinstallasjon:

Dersom du har startet (konfigurert) en quiz, må du stoppe den før du avinstallerer programmet - se nederst under Konfigurering.

Konfigurering

Oppgi mobiltelefonnummeret ditt ved første gangs oppstart og klikk på Fortsett. Etter litt tid får du tilbake en firesifret PIN kode på SMS som du må bruke til å bekrefte registreringen din. Det skal ikke være nødvendig å gjenta dette med mindre du avinstallerer hele appen.

Etter litt venting på at systemet skal svive igang, får du opp bildet nedenfor hvor du kan velge

Klikk på Lagre for å gå i gang. Du får umiddelbart en testrunde.

Du kan når som helst endre konfigureringen eller avslutte quizen. Klikk på det lille tannhjulet vist på bildet nedenfor for å komme til konfigureringsbildet. Endre eventuelt innstillinger og klikk på Lagre for å fortsette quizen eller klikk på Avslutt quiz for å avslutte den helt. Du kan starte en ny quiz innenfor samme fag senere om du vil, men du begynner da helt fra starten uten historikken om hva du hadde svart på i den gamle quizen. Vær oppmerksom på at du ikke avslutter quizen bare ved å kaste ut appen. SMS-meldinger om ny quiz vil da fortsette å komme. Du må bruke funksjonen Avslutt quiz for å få stoppet quizen helt.