Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Telemetri

Sammendrag:

  • Overvåking av kritisk syke pasienter og ved arrytmier
  • Kan monitoreres av skop-vakt

Telemetri er et av hjelpemidlene man benytter seg av i overvåkingen av kritisk syke pasienter. Telemetri er særlig i bruk på intensiv- og hjerteovervåkningsavdelinger.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/025-telemetri/01-pasientbilde.png

Intensivpasienten ligger tilkoblet ulike registreringsanordninger. Disse vises på en skjerm, hvor man kontinuerlig kan lese av og se grafisk framstilling av de målte parameterne.

Den vanligste parameter som overvåkes med telemetri, er hjertets elektriske aktivitet, altså EKG. I tillegg til ekstremitetselektrodene (som er plassert mer proksimalt enn ved 12-avIednings-EKG)‚ bruker man en v1-elektrode til telemetriovervåkning (se figur). Registreringen vises kontinuerlig på monitoren. Den står som regel over pasientens seng.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/025-telemetri/02-elektroder.png

Man kan i tillegg ta inn registreringene på en av monitorene hos "skop-vakten", som følger med på de ulike skjermene.

poster image