Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

EKG-papir, takker og bølger

Sammendrag:

EKG-papir

 • Ved 50mm/s er en liten rute 0,02s og fem små ruter 0,1s
 • Kalibreringssignalet representerer normalt 1,0mV
 • Sjekk alltid kalibrering og papirhastighet før du leser av et EKG

Bølger og takker

 • P-bølge: atriene depolariserer, < 120ms
 • QRS: ventriklene depoalriserer, < 120ms Q: første defleksjon hvis ingen R finnes, R: første defleksjon opp, S: første defleksjon ned eller R, R': defleksjon opp etter S
 • T: repolasrisering av ventriklene
 • J-punktet: overgangen S-ST
 • ST-segmentet: repolarisering av ventriklene

Tidene

 • PR:
 • PQ: 120-220 ms
 • QT

EKG-papiret er som regel en lang rull med kontinuerlig millimeterpapir. Tynne Iinjer avgrenser små kvadrater på 1 mm x 1mm; de tykkere Iinjene avgrenser større kvadrater på 5 mm x 5 mm.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/01-ekg-papir.png

EKG-kompleksene skrives på millimeterpapir som er i bevegelse, og papirhastigheten oppgis. I Norge er papirhastigheten vanligvis 50 mm/s, og da gjelder følgende:

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/02-papir-tidsakse.png

På den horisontale aksen måles tid. Bredden av et lite kvadrat representerer 0,02 sekund. Bredden av de store kvadratene representerer 0,1 sekund.

På den vertikale aksen måles spenning. Et kalibreringssignal vil vises i begynnelsen av utskriften. Kalibreringssignalet er som regel 1,0mV. Det vil oftest bli 1 cm høy på utskriften. Da vil høyden av et de minste kvadratene representere 0,1mV, og høyden av et stort kvadrat tilsvarer 0,5mV.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/03-papir-voltakse.png

Bølger og takker i EKG

Kalibrering og P-bølge

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/04-kalibreringssignal.png

Kalibreringssignalet vises i begynnelsen av EKG-utskriften. Dette signalet representerer en impuls på 1,0mV. For å kunne lese amplituden av bølgene og takkene i EKG må du sammenlikne med dette signalet. Ofte vil dette 1,0mV signalet tegne et 1 cm høyt utslag.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/05-p-boelge.png

P-bølgen representerer depolarisering av atriene. Normal varighet er <120ms (i avledning ll).

QRS-komplekset

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/06-qrs-kompleks.png

QRS-komplekset representerer depolarisering av ventriklene. Normal varighet er <120ms.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/07-Q.png

Hvis første defleksjon fra grunnlinjen går nedover, kalles den en Q-takk.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/08-QR.png

Den første defleksjon oppover kalles en R-takk

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/09-RS.png

Den første nedadrettede defleksjon etter en oppad defleksjon kalles en S-takk.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/10-RSr.png

Hvis det er enda en defleksjon oppover, kalles denne R’ ("R-merket")

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/11-QRS.png

Altså en nedadrettet defleksjon kan bare kalles Q hvis det er den første defleksjonen i komplekset. Hvis første takk i komplekset er en R-takk, vil den påfølgende nedadgående defleksjon være en S-takk, og ikke en Q-takk.

Etter QRS

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/12-T.png

T-bølgen representerer repolarisering av ventriklene.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/13-PR.png

PR intervallet representerer tiden fra starten av atrienes depolarisering til starten av ventriklenes depolarisering.

PQ-tid tid fra begynnelsen av P-bølgen til begynnelsen av QRS-komplekset. Normal varighet er 120-220 ms.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/14-J-punkt.png

J-punktet er punktet der S-takken slutter og ST-segmentet begynner.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/15-ST.png

ST segmentet representerer tiden det tar fra depolarisering av ventriklene er over, til repolariseringen begynner.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/005-ekg-papir-takker-og-boelger/16-QT.png

QT-tid er total tid for depolarisering og repolarisering av ventriklene. Normal varighet er avhengig av hjertefrekvensen.