Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Langtids-EKG

Sammendrag:

  • 24 timers EKG = Holter EKG = båndspiller-EKG
  • Indikert ved misstanke om arrytmier, særlig episodiske
  • Viser også ischemiske ST-forandringer, frekvensvariasjon
  • Måles over 24 timer, fremprovosering av anfall kan prøves

Langtids-EKG er den beste betegnelsen på denne undersøkelsen, men opptakene kalles også:

  • Holter-EKG etter norsk-amerikaneren Norman Holter som oppfant metoden.
  • 24-timers EKG fordi registreringen ofte varer 1 døgn.
  • Båndspiller-EKG fordi FM-kassettbånd tidligere var enerådende lagringsmedium.

Dette er en poliklinisk metode som også kan brukes på inneliggende pasienter. Samtlige EKG-komplekser registreres og analyseres. Datastyrt avspilling sikrer at alle relevante arytmier oppfanges. Registreringene evalueres vanligvis av sykepleier og sees over av lege.

Egnet for arytmideteksjon, særlig ved hyppig forekommende episoder. Båndspillerregistrering kan også være aktuelt for deteksjon av ischemiske ST-forandringer og analyse av hjertets frekvensvariasjon (”heart rate variability”) som reflekterer den autonome balanse i hjertet.

lndikasjoner

  • Synkope eller nærsynkope uten annen kjent eller sannsynlig årsak.
  • Mistanke om takykardianfall eller episodisk symptomgivende bradykardi.
  • Plagsomme palpitasjoner (disse skal sjelden behandles, men det er lettere

Prosedyre

poster image

Først renser man huden med en slipekrem der elektrodene skal festes, evt. gnir med skrubb.

7 elektroder festes på thorax.

Ledninger festes.

Ledningene er koblet til en opptager. Kassetten som settes inn, rekker for 24-timers opptak. Nytt batteri settes i opptageren. (Det er nå vel så vanlig med «solid state» utstyr, som avleses raskere og sparer en for båndproblemer (ujevnt fremtrekk, dårlig avmagnetisering).

Pasienten får med en veske som opptageren skal bæres i. Vesken kan enten henges i en reim rundt halsen, eller bæres i et belte rundt livet.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/030-langtids-ekg/01-elektroder-og-opptaker.png

Her ser vi pasienten med utstyret montert. Ledningene tapes fast før pasienten kler på seg. Pasienten instrueres. Hvis det er noen måte å provosere frem anfall på, forsøkes dette (fysisk anstrengelse, drikke kald væske, hyperventilere). Deretter sendes pasienten hjem og kan oppføre seg som vanlig, evt. går på arbeid. Retur til avtalt tid neste dag for frakopling.