Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Feilkilder

Feilregistreringer forekommer på et EKG. Her er noen av de vanligste feilene:

Feilkoblinger

Husk å sjekke utskriften: I avledningene I og aVF skal følgende vanligvis sees:

P - dominerende positiv
QRS - dominerende positiv

Hvis dette ikke er tilfelle i din utskrift, sjekk at du har koplet alle ledningene riktig.

Tremor og muskeluro

All muskelbruk innebærer elektrisk aktivitet som kan fanges opp og gi forstyrrelser i EKG. Pasienten må derfor ligge stille mens registreringen pågår. Hvis dette ikke er mulig (for eksempel ved belastnings-EKG), bør man flytte ekstremitetselektrodene mer proksimalt. Armelektrodene kan plasseres på albue eller skulder, benelektrodene på kne eller hofte. Det er viktig at elektroden festes på et beinframspring og ikke på en stor muskel. Hvis pasienten mangler en ekstremitet eller deler av den, må elektrodene også flyttes proksimalt (selvfølgelig). Det er da viktig at elektrodene er plassert på samme nivå på ekstremitetene. Har pasienten amputert venstre ben ovenfor kneet, vil man f.eks. plassere benelektrodene på hoftekammen.

Annen elektrisk apparatur

I og med at EKG er registrering av svake elektriske impulser i hjertet‚ er det forståelig at annen elektrisk aktivitet kan innvirke på registreringen.