Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Elektrodeplassering og tilkobling

Sammendrag:

 • V1-V6 festet på thorax
 • Fire elektroder festes på ekstremiteter: "trafikklys med klokka" rød (høyre arm), gul, grønn, sort (høyre fot)
 • Kontroller elektrodeplassering, i I og aVF: P og QRS dominerende positiv
 • Registreringene følger Cabreras System
 • Be pasienten ligge stille for å unngå artefakter

Elektrodeplassering på thorax

Gå ut fra jugulum sterni (hvis du trenger en repetisjon på de anatomiske begrepene, se siden om anatomi). Følg sternum nedover, og lokaliser angulus sterni. 2. costa finner du lateralt for angulus. 2. intercostalrom nedenfor 2. costa. På denne måten kan du telle deg nedover til 4. intercostalrom.

 • Elektrode V1 festes i 4. høyre intercostalrom like lateralt for sternum.
 • V2 festes på samme måte, men til venstre for sternum.
 • V4 festes i 5. intercostalrom i midtclaviculærlinjen.
 • V3 festes midt mellom V2 og V4.
 • V6 festes i 5. intercostalrom i midtaxillærlinjen.
 • V5 festes midt mellom V4 og V6.
poster image

Elektrodeplasseringpå ekstremitetene

Elektrodene festes på innsiden av begge underarmer like proksimalt for håndleddet. Fotelektrodene festes på distale del av begge legger. De følgende klippene viser plassering av elektrodene på esktremitetene.

poster image

Oppkobling og avlesning

Ledningene er merket slik at det skal være lett å vite hvilken ledning som skal kobles til hvilken elektrode. Her ser vi at elektrodene er merket C1 til C6, korresponderende med elektrodene V1 til V6.

Ledningene til ekstremitetene festes: ledningen til venstre arm er merket gul, ledningen til venstre ben er grønn, til høyre ben sort og til høyre arm rød. (Huskeregel: Trafikkfyret (begynn ved høyre arm og tell MED klokka: rød, gul, grønn) og jord (svart til sist - høyre fot).

EKG-apparatet slås på. Husk å fortelle pasienten at det er viktig at han/hun ligger stille mens selve registreringen pågår. Bevegelse vil gi artefakter. Etter at pasienten er instruert, trykker man på startknappen. Registreringen tar opptil et halvt minutt. Mange apparater vil så analysere dataene før de lager en utskrift.

poster image

Kontroll av oppkobling

Husk å sjekke utskriften: I avledningene I og aVF skal følgende vanligvis sees:

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/015-elektrodeplassering/02-ekgutskrift1.png

P - dominerende positiv
QRS - dominerende positiv

Hvis dette ikke er tilfelle i din utskrift, sjekk at du har koblet alle ledningene riktig. Dette bildet viser registreringene fra avledningene aVL‚ I, -aVR‚ II, aVF og III. Dette oppsettet ble innfør av Cabrera, og kalles derfor «Cabreras System».

Dette bildet viser registreringene fra avledningene V1 til V6.

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/015-elektrodeplassering/03-ekgutskrift2.png