Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Litt anatomi

Følgende anatomi er spesielt viktig ved plassering av elektroder for EKG-avlesning.

Sternum

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/010-anatomi/01-sternum.png

Juglum sternum

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/010-anatomi/02-jugulum-sternum.png

Angulus sterni

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/010-anatomi/03-angulus-sterni.png

4. Intercostalrom

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/010-anatomi/04-interkostalrom.png

5. intercostalrom

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/010-anatomi/05-interkostalrom-2.png