Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Belastnings-EKG

Sammendrag:

 • Belastnings-EKG = arbeids-EKG
 • Indikert ved bla. diagnostikk av angina pectoris, post-infarkt, hjertesvikt, arytmier
 • Kontraiondisert ved nylig infarkt, alvorlige arrytmier, ustabil angina, perikarditt, aortastenose, infeksjoner, alvorlig hjertesvikt og KOLS
 • Seponer enkelte medikamenter
 • Defibrilator og nitroglycerin skal alltid være tilstede
 • Trinnvis belsatningsøkning, regelmessig BT-måling og kontinuerlig EKG
 • Avsluttes ved faretegn

Indikasjoner

 • Diagnostisk avklaring, ev. gradering av angina pectoris
 • Etter gjennomgått infarkt for vurdering av behandling‚ prognose og grensesetting for fysisk trening m.m.
 • Funksjonsvurdering ved hjertesvikt
 • Vurdering av arytmier

Kontraindikasjoner

 • Akutt hjerteinfarkt (submaksimal belastning kan foretas etter ca. 7 dagen
 • Alvorlige arytmier
 • Ustabil angina pectoris
 • Akutt myoperikarditt
 • Betydelig aortastenose
 • Akutte infeksjoner (f.eks. ved endokarditt eller myokarditt)
 • Alvorlig hjertesvikt eller kronisk obstruktiv lungesykdom

Forberedelser

Pasienten spiser en lett frokost

Seponere:

 • Betablokkere (undersøkelses- dagen) (hvis diagnostikk: seponere flere dager forut)
 • Nitroglyserin (undersøkelses- dagen) (hvis vurdering av behandling: ta medisin som vanlig)
 • Digitalis (hvis EKG- forandringer av dette - da 1 uke før undersøkelsen)

Sjekk defibrillatoren! Sjekk at nitroglyserin står framme!

Utstyr

I tillegg til ergometersykkel og registreringsutstyr trenger man:

 • Utstyr til hudpreparering:
 • Barberhøvel
 • Hudskrubb
 • Elektroder Utstyr til blodtrykksmåling:
 • Stetoskop
 • Blodtrykksapparat
 • Nitroglyserin (resoribletter og/eller spray) skal alltid stå framme
http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/020-belastnings-ekg/Utstyr.png

Defibrillator må ALLTID være lett tilgjengelig ved gjennomføring av belastnings-EKG! Akutt-koffert skal også være fremme. To erfarne personer skal være tilstede (minst 1 lege) for å kunne håndtere en eventuell kollaps.

Prosedyre

Først skrubbes huden der elektrodene skal plasseres, for å sikre at de skal få godt feste. Deretter festes prekordialelektrodene slik som vist under 12-avlednings EKG. Ekstremitetselektrodene er flyttet proksimalt, til kragebeinet og hoftekammen. Dette gjøres for å hindre at elektrodeledningene kommer i veien når pasienten sykler, og for å redusere forstyrrelser i registreringene pga. muskelaktiviteten.

Pasienten får beltet med opptageren festet rundt livet, og ledningene koples opp.

Før pasienten begynner å sykle måles blodtrykk, og det tas et hvile-EKG. Pasientens systoliske blodtrykk måles hvert 2.-3. minutt under arbeidsbelastningen. Pulsen måles hvert minutt (avlesning fra dataskjermen).

poster image

Under trinnvis økende belastning monitoreres pasienten. Belastning økes etter ulike protokoller. Vanligst:

 • 30-50W hvert 3. minutt
 • 10-20W/min

EKG monitorers kontinuerlig på en skjerm. I tillegg tas det utskrift av EKG på bestemte intervaller, da også BT registreres.

poster image

Belastningen avbrytes hvis ett eller flere av følgende skulle oppstå:

 • ST-depresjon > 3-4 mm
 • BT-fall > 10 mm Hg (skal normalt stige)
 • Alvorlige arytmier (som VT eller ventrikulær bigeminy, eller blokk)
 • Puls > 220 - alder (eks.: 150 hos 70 år gammel pasient)
 • BT-stigning > 2201120
 • Anginasmerter (kan i enkelte tilfelle tolerere LITT, spesielt hos pasienter med stabil angina‚ eller hos pasienter der en mistenker myogent nevrotisk smerte)
 • Økende dyspné eller generell tretthet, særlig tidlig etter infarkt.