Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

EKG kurskompendium

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/hjertesykdommer/ekg/multimedia/forsidebilde.png

Dette kompendiet skal fungere som kursforberedelse, materiale til selvstudie og som repetisjonsmateriell både når du øver på Ferdighetssenteret, og før eventuelle eksamner senere. Opprinnelig utvikles av Karin Aarsheim, medisinsstudentved Universitetet i Oslo som obligatorisk oppgave. Tålmodige "pasienter" er Espen og Kristian. Teknisk veileder: Edwin Bach-Gansmo. Faglig veileder: Knut Gjesdal. Modifisert og oppdatert av Ferdighetssenteret i 2013.

Læringsmål

  • Forstå det elektrofysiologiske og anatomiske grunnlaget for EKG-signalet
  • Plassere elektroder korrekt, koble til EKG-maskinen og ta opp en EKG
  • Gjøre de nødvendige utregningene på et EKG-papir
  • Kjenne igjen de vanligste bølger og takker i et EKG
  • Kjenne til langtids-EKG, telemetri og belastningsn-EKG

Husk: Denne boken kan aldri erstatte den erfalingen du får ved øvelse på pasienter. Det er viktig å beherske registrering av EKG. På legevakt, i allmennpraksis samt på enkelte sykehus må du kunne ta EKG.

Repetisjonsoppgaver

For hvert kapittel i denne resurssen foreligger repetisjonsoppgaver. Vi anbefaler at du gjør disse oppgavene løpende ettersom du møter de i teksten da dette hjelper deg å huske det du har lest.