Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Hypertyreose og svangerskap

  • Vanskelig klinisk diagnose fordi gravide normalt kan ha lett struma, tachycardi, økt minuttvolum, vasodilatasjon, teleangieektasier, blussenhet, varme, dyspnø, svette og tretthet. Vektnedgang, oftalmopati og tidligere hypertyreose er viktige ledetråder.
  • Tyreostatika passerer placentabarriereren og kan gi en suppresjon av fosterets hormonproduksjon, struma og utvikling av congenital hypotyreose. Tyreoideastimulerende antistoffer (TRAS) kan ved høye konsentrasjoner også overføres over placenta og gi tachycardi og vekstretardasjon hos fosteret. TRAS skal derfor måles tidligst mulig i svangerskapet og i siste trimester hos alle pasienter med påviste antistoffer.
  • Behandling er en spesialistoppgave. Hovedprinsippet er tyreostatika i lavest mulig doser over kortest mulig tid, og man tilsikter fritt T4 i øvre referansenivå. Tradisjonelt har man i Norge brukt propyltiouracil, men både propyltiouracil og karbimazol ansees som trygge i lave doser. Radioaktivt jod er absolutt kontraindisert. I sjeldne tilfeller kan det ved terapiresistens eller alvorlige bivirkninger bli aktuelt med operasjon.
  • Ved positive antistoffer og/eller behandling med tyreostatika anbefales ultralydundersøkelse for å se etter tegn på tyroid dysfunksjon hos fosteret (vekstretardasjon, hydrops, struma og hjertesvikt).
  • Subklinisk hypertyreose skal ikke behandles.
  • Ved uttalt hypertyreose er fertiliteten i utgangspunktet nedsatt.
  • En viktig differensialdiagnose for hypertyreose i 1. trimester er hyperemesis gravidarum.


Se Graves sykdom

  • Vanligste årsak til hypertyreose.
  • Ofte en økt sykdomsaktivitet i 1. trimester som så faller til ro resten av svangerskapet og en hyppig residivtendens 6-12 uker post partum.


hCG-indusert hypertyreose

Tilstand hvor hCG-produksjonen i 1 trimester er høy. Fordi hCG likner på TSH kan hCG i høye konsentrasjoner stimulere TSH-reseptoren og gi pasienten en hypertyreose.
Pasienten har vanligvis også hyperemesis gravidarum og kan bli svært medtatt og trenge i.v. væsketerapi. Spesifikk behandling er vanligvis ikke nødvendig.
God prognose, tilstanden går som regel over etter 1 trimester da hCG-konsentrasjonen avtar.


Se Tyreoiditt/Post partum tyreoiditt