Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Struma hos barn

  • Kolloidstruma av ukjent årsak er vanligst og forekommer hos jenter i puberteten.
  • Jentene er oftest eutyreoide.
  • Tyroksinbehandling fører til regress og gis dersom kjertelen blir skjemmende eller trykker mot trakea eller øsofagus.
  • Andre årsaker til struma: Autoimmun hypertyreose (Graves sykdom), tyreoiditt, benigne og maligne svulster, samt overstimulering av tyreoidea av høyt TSH ved sjeldne sykdommer med syntesesvikt av T4 som enzymfeil, og jodmangel.
  • Barn som får knute i tyreoidea skal alltid utredes med tanke på malignitet.

Se Cancer tyreoidea/Utredning