Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Utredning

  • Det er 3 ting man må ta stilling til ved utredning av struma:

1) om tyreoideafunksjonen er normal.
2) om malignitet kan være årsaken
3) om det foreligger mekanisk kompresjon

  • Tyreoideafunksjonen undersøkes ved måling av TSH og fritt T4. Ved mistanke om malignitet utføres ultralydveiledet finnålsbiopsi. Utredning og behandling av malignitet samt mekanisk kompresjon er en spesialistoppgave.
  • Hvis nedre kant av kjertelen ikke kan palpereres kan den ligge intratorakalt og pasienten skal henvises til en spesialist og eventuelt videreutredes med CT/MR og scintigrafi.