Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Behandling

  1. kirurgi
  2. radiojodbehandling

    Kirurgi er førstevalg. Fordi behandlingseffekten er assosiert med mengden av gjenværende tyreoideavev benytter man vanligvis total tyreoidektomi eller hemityreoidektomi med subtotal kontralateral tyreoidektomi. Pasientene må da følges opp med substitusjonbehandling.

    Radiojodbehandling er et alternativ hos pasienter med høy operasjonsrisiko eller som ikke ønsker operasjon. Behandlingseffekten varierer, og det er ofte en dårlig effekt på å redusere strumastørrelsen.
    Eutyreot diffust struma kan observeres med årlig kontroll av tyreiodeafunksjonen hvis det ikke foreligger mistanke om malignitet eller betydelig kosmetisk sjenanse.