Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Pasienten ble lagt inn med tyreotoxikose grunnet residiv av Graves sykdom .
Hun får symptomatisk behandling med betablokker (propranolol) og tyreostatikabehandlingen startes opp igjen med 60 mg Neo-Mercazole/døgn.

2 uker etter utskrivelsen er hun tilbake på medisinsk poliklinikk. Hun er deprimert, føler at alt er slitsomt og er plaget med indre skjelving og uro. Hun er litt tørr i øynene, for øvrig ingen øyeplager. Skjoldbruskkjertelen er lett forstørret bilateralt, myk og uten palpable knuter. Dosen tyreostatika halveres.
Hvilke andre behandlingsformer finnes?
Og hvilke ulemper har de?