Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Fastlegen konfererer med endokrinolog per telefon og starter opp behandling med tyreostatika (Neo-Mercazole 30 mg/dag i 14 dager, deretter 20 mg og kontroll om 1 måned). Pasienten blir henvist til medisinsk poliklinkk for vurdering av Graves sykdom.

2 mnd. senere kommer pasienten til første kontroll på poliklinikken.
Ved undersøkelse virker hun lett hypertyreot, gl. tyreoidea er normal i form og størrelse. Hun har brukt tyreostatika de siste 2 mnd., men stoffskifteverdiene ligger fremdeles for høyt. Dosen Neo-Mercazole blir satt opp til 30 mg igjen de neste 3 ukene, så ny kontroll.
TRAS er forhøyet som forventet ved Graves sykdom. Hun får Brexidol 20 mg mot leddplagene og det blir tatt reumatologiske blodprøver som viser seg å være normale.

Etter 3 uker er pasienten på sin andre kontroll. Hun er fremdeles mye plaget av leddsmerter. Selv føler pasienten at stoffskiftet er bedre, men TSH er fremdeles for lav og og hun må fortsette med samme dose tyreostatika. Det blir lagt til Levaxin 100 mcg per dag og pasienten settes opp til ny kontroll om 2 mnd.

Etter et halvt år, i juli 2005, er pasienten tilbake på poliklinikken. Hun har den siste tiden brukt Neo-Mercazole 10 mg og stoffskiftet er godt regulert både klinisk og biokjemisk. Pasienten er blitt gravid og spesialisten bytter derfor behandling til Propyltiouracil 100 mg/døgn og man ønsker å bruke en lavest mulig dose gjennom graviditeten. Levaxin seponeres. Pasienten henvises til et kontrollopplegg hos gynekolog.

Behandlingen med tyreostatika blir seponert i løpet av sensommeren og pasienten følges regelmessig med blodprøver.

Halvannet år senere, i november 2006, blir pasienten akutt innlagt på medisinsk avdeling med hjertebank og tung pust.
Hva tror du feiler pasienten?
Funnene ved innkomst viser lett redusert allmenntilstand, varm og svett hud, puls: 140, regelmessig og respirasjonsfrekvens: 25.
For øvrig normal organ status og ikke struma. EKG viser sinustachycardi og arteriell blodgass respiratorisk alkalose.

FT4: 56 pmol/L
TSH: 0 mIE/L
For øvrig normale blodprøver.