Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Del B

Pasienten fikk allerede et år tidligere påvist lett forhøyet stoffskifte og har blitt fulgt med blodprøver. Hun ble henvist til medisinsk poliklinikk et halvt år tidligere, men har ikke blitt innkalt enda.

Blodprøver:
CRP: < 5 mg/L
Hb: 13,6 g/dL
Hvite: 5,3 x 10 9/L
SR: 22 mm
Anti-TPO: 59 kU/L
FT4: 42,7 pmol/L
TSH: <0,01 mIE/L
TRAS: 12 IU/L

Hvilken diagnose tror du denne pasienten har? Er det noen andre blodprøver du ønsker å få svar på og hvilket svar vil du forvente?
Og hva ville du gjort med pasienten?