Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Pretibialt myksødem

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/endokrinologi/tyreoidea/hypertyreose-graves-sykdom/images/myksodem.jpg

Pasient med pretibialt myksødem og Graves sykdom

Inflammasjon i subkutant vev i tibia, leggbenet.
Opphopning av hyaluronsyre og dermed væskebinding i det pretibiale subkutane vevet.