Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Behandling av hypertyreose

http://meddev.uio.no/elaring/lcms13/endokrinologi/tyreoidea/hypertyreose-graves-sykdom/images/radiojodbeh.jpg

Behandling med radiojod

Medikamentell, tyreostatika
Karbimazol (NeoMercazole), propylthiouracil. Dette er førstevalg av behandling.
NB! Agranulocytose, beinmargsuppresjon med leukopeni og trombocytopeni.

Kirurgi
Tilnærmet total tyreoidektomi med fjerning av 9/10 av kjertelen. Alle trenger tyroksinsubstitusjon etter operasjonen. De fleste blir hypotyreote. (Noen få, under 5 % får residiv av hypertyreosen etter kort tid).
NB! Parese av n.recurrens til stemmebåndene, og fjerning av PTH-produserende paratyreoideakjertler med negativ konsekvens for kalsiumstoffskiftet.

Radiojod
Effektiv, billig og trygg behandling. Jodopptaket er forhøyet ved Graves sykdom og radioaktivt jod tas opp i tyreoidea og gir en stråleskade kun der. Det overflødige skilles ut med urinen. 21 % residiv etter 4 år. De fleste utvikler hypotyreose i løpet av 4-6 måneder.
NB! Gravide og ammende skal ikke ha radiojodbehandling.

Betablokker
Behandlingsmålet er å få stoffskiftekontroll. Dette kan ta tid, og pasienten kan midlertidig ha god effekt av betablokker mot plager som hjertebank, skjelving og rastløshet.
Dosering: propranolol 20 mg, 1-4 tabletter pr. døgn, evt. høyere.

Ved hypotyreose startes behandling med levotyroksin

Ved operasjon: Helst bør pasienten på forhånd være i gang med Levaxin i kombinasjon med tyreostatika.

Etter radiojod: Starte Levaxin i relativt høy dose før pasienten blir hypotyreot.

Ved tyreostatikabehandling: Kombinasjon av tyreostatika og levaxin for å få bedre kontroll på Graves sykdom.

Behandlingen av eksoftalmus
Eksoftalmusbehandlingen ved Graves sykdom kan være vanskelig. Radiojod kan forverre eksoftalmusplagene. Dersom radiojodbehandling er nødvendig skal det samtidig gis prednisolon. Uansett behandling er det viktig at pasienten ikke blir hypotyreot med påfølgende TSH-stigning, da dette kan forverre eller utløse en alvorlig eksoftalmus.
Behandlingsalternativer er høydose prednisolon og strålebehandling av orbita, evt. kirurgi.
NB! Røykeslutt ved Graves orbitopati da røyking kan utløse og forverre eksoftalmus.

(Se Farmakologi)