Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Tioamidtyreostatika (tyreostatika)

Karbimazol og propyltiouracil tilhører gruppen tioamider og hemmer syntesen av tyreoideahormoner. Intratyreoidalt virker de ved å konkurrere med jodid om binding til tyreoperoksidasen. Sekresjoen påvirkes ikke og pga hormonlageret i kolloidet tar det 1-3 uker før plasmakonsentrasjonen av tyreoideahormoner synker. Ekstratyreoidalt virker propyltiouracil ved å hemme omdannelsen av T4 til T3 og foretrekkes derfor ved tyreotoksisk krise.

Dosering
Start med relativt høy dose.

Indikasjon

  • Autoimmun hypertyreose (Graves sykdom).
  • Preoperativt før tyreoidektomi.
  • Eventuelt før behandling med radiojod og eventuelt frem til effekt av behandligen.

Bivirkninger
Lette (1-5%): Utslett, leddsmerter og feber. Forbigående levkopeni. Kvalme og magesmerter (spesielt på tom mage).
Alvorlige (sjeldne): agranulocytose, trombocytopeni, hepatitt, polyatritt, vaskulitt og lupuslignende sykdom.
Agranulocytose er en meget alvorlig bivirkning som skyldes benmargsdepresjon. Ved agranulocytose må tyreostatika seponeres umiddelbart og pasienten henvises til spesialist. Kortikosteroider i høye doser kan være effektivt. Pasienten må informeres om å ta kontakt med lege for telling av granulocytter ved feber eller sår hals.

Graviditet og amming

  • Liten risiko for neonatal hypotyreose og tyreoideahyperplasi ved lav dose. Blokkerende behandling med høy dose tyreostatika er kontraindisert.
  • Propyltiouracil foretrekkes pga lengre erfaring og mindre overgang til placenta og morsmelk.

Forsiktighetsregler
Gi informasjon til pasienten om symptomer på benmargsdepresjon, leversykdom og hypotyreose.

Kontraindikasjoner
Retrosternalt struma.

Kontroll
Hver 2-3 uke i starten, når eutyreot månedlig. Fritt T3 og fritt T4 tilstrebes i øvre del av referanseområdet. Kombinasjonsbehandling med levothyroksin anbefales ved hissig Graves sykdom og endokrin oftalmopati. Hvite med diff, blodplater og leverprøver. Be pasienten kontakte lege for telling av granulocytter ved feber og sår hals (tegn på benmargsskade?)


KARBIMAZOL ("Neo-Mercazole")
Prodrug, tiamazol.
Dosering. Initialt 20-60 mg/dag. Vedlikeholdsdose 5-10 mg/dag.
Unngå TSH stigning!

PROPYLTIOURACIL ("Propyltiouracil")
Dosering. Initialt 400-600 mg/dag. Vedlikeholdsdose: 50-100 mg/dag. Unngå TSH stigning!