Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Mikroanatomi

anatomi/images/2.jpg

Histologi, tyreoidea

Glandula tyreoidea er omgitt av halsfascien, løst bindevev og en kapsel av fibrøst bindevev. Fra kapselen strekker det seg septa av kollagenfibre innover og deler den opp i ulike lobuli (smålapper). Septae inneholder blod-, nerve- og lymfeårer.

Kjertelen består hovedsakelig av follikler (ca 3 millioner små cyster) med interfollikulært bindevev mellom. Folliklene består av follikulære celler og parafollikulære celler (C-celler) og hulrommet er fylt med kolloid (homogen, viskøs substans). Follikelen utgjør den funksjonelle og strukturelle enhet, men størrelsen varierer kraftig (0,05-1mm i diameter).

Follikelcellene er festet til en tynn basalmembran og danner vanligvis et enlaget kubisk epitel. Epitelet varierer fra plateepitel til høyt sylinderepitel avhengig av aktivitet. Alle follikelcellene grenser til lumen og har en rund, lys kjerne og et lett basofilt cytoplasma med vesikler apikalt. De produserer hormonene T3 (trijodtyronin) og T4 (tyroxin) som blir lagret ekstracellulært som tyroglobulin (et glykoprotein) i kolloidet.

C-cellene finnes i langt mindre antall og ligger mellom basallaget og follikelcellene og er dermed aldri i kontakt med lumen. De ligger enkeltvis eller i små grupper og er store, lyse og ovale celler med store og lyse kjerner. De produserer hormonet calcitonin. C-celler kan være vanskelige å identifisere på HE-snitt (lettere med sølvfarging eller immunhistokjemisk).